• Professor och Reporter om Outlaws = fredlösa bikers!

  Professor Ove Sernhede Ove Sernhede är docent och var tidigare professor på Sociologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Numer är han professor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs Universitet. Professor Ove Sernhede skriver följande i forskningsarbetet Kamrater bland Motorcyklar, sidan 3: Att vara outlaw innebär ett avståndstagande till samhället man lever utanför lagen, man […]
 • Statistiska belägg för att Polisen far med osanning när det gäller klubbarnas verksamhet!

  Polisen har år efter år påstått att mc-klubbarna livnär sig på inkassoverksamhet och utpressning! Sant?? År efter år har polisen skrivit  i sina rapporter, utan att någonsin framlägga bevis, att mc-klubbarna i huvudsak ägnar sig åt utpressning och inkassoverksamhet. Påståenden som alltför lättvindigt återgivits i media. Vad säger då brottsstatistiken? Finns det belägg för polisens […]
 • ”Kriminella MC-Gäng??” – Brårapporten: MC-Brott 1999:6: Statistiska belägg för att klubbarna ej är kriminella organisationer! Del 11

  Det finns inga kriminella mc-gäng! Nu presenterar Payback Sverige den fullständiga sanningen om kriminaliteten inom bikermiljön. Fullständiga och kontrollerbara fakta i brottstyp efter brottstyp. Ta del av den verkliga bilden, sanningen! Fakta och forskning och inte påståenden! Skrönorna om bikerklubbarnas kriminalitet har med åren byggts ut och förmerats för att numera ha uppnått rent legendariska […]
 • ”Kriminella MC-gäng??” – Sanningen bakom bikerkriminaliteten! Statistik och analys! Del 10

  Rättvisande jämförelser i statistiken? Innan vi ger oss in och analysera nedan länkade tabellmaterial måste vi föra ett resonemang kring det statistiska urvalet kring de tre olika undersökningarna samt om siffrorna överhuvudtaget är jämförbara. Den första undersökningen avser 100 st medlemmar i Hells Angels MC och Bandidos MC. Undersökning två avser 112 medlemmar i Hells Angels […]
 • Över 3 miljoner kronor per förseelse kostar polisens bikerkontroller Sveriges skattebetalare!

  Polisens bikertrakasseringar är det största hindret mot en effektiv polisverksamhet! Stick i stäv med inrikesminister Dambergs order till polisen att se till att få stopp på skjutningarna i utsatta områden lägger polisen som vanligt närmast alla nytillkomna resurser på att kontrollera bikers. Detta har  tydligt framgått av åtminstone tre större masskontroller kring bikerfester under den […]
 • Till myndigheter: Två fel gör inte ett rätt! Man bör inte raljera om man inte kan språket!

    Bakgrund När man ska raljera över någon annan är det extra viktigt att verkligen behärksa det området man försöker göra andra människor mindre på. När det gäller bikerkulturen har vi sett två slående exempel på att myndighetspersoner i hög position faktiskt inte behärskar engelska vilket är märkligt då väldigt mycket forskning och andra rättskällor […]
 • Sanningen bakom bikerkriminaliteten! Statistik och analys! Del 10

  Rättvisande jämförelser i statistiken? Innan vi ger oss in och analysera ovanstående tabellmaterial måste vi föra ett resonemang kring det statistiska urvalet kring de tre olika undersökningarna samt om siffrorna överhuvudtaget är jämförbara. Den första undersökningen avser 100 st medlemmar i Hells Angels MC och Bandidos MC. Undersökning två avser 112 medlemmar i Hells Angels […]
 • Hells Angels MC har inte begått 2 800 brott!

  Brottstatistiken  Rättvisande jämförelser i statistiken? Innan vi ger oss in och analysera ovanstående tabellmaterial måste vi föra ett resonemang kring det statistiska urvalet kring de tre olika undersökningarna samt om siffrorna överhuvudtaget är jämförbara. Den första undersökningen avser 100 st medlemmar i Hells Angels MC och Bandidos MC. Undersökning två avser 112 medlemmar i Hells […]
 • Polisens resultat försämras hela tiden för att polisen prioriterar att trakka bikers framför att lösa brott! Del 1/3

  Polisen har de senaste dagarna återigen råkat i blåsväder på grund av de mycket dåliga resultat de uppvisar. Detta speciellt med tanke på att polisen sedan 2005 förstärkts med 4 000 man utan att redovisa fler personuppklarade brott. Payback Sverige har tidigare skrivit om detta faktum ett flertal gånger och även kommit med motmedlet: Sluta trakassera […]
 • Mycket viktig information! Polisens kostnader för fyra olika bevakningar ställda mot insatsresultaten!

  För första gången redovisas nu kostnader och resultat rörande fyra stora insatser mot olika mc-evenemang. Siffrorna är närmast chockerande. Polisen arbetar 2 800 timmar per beivrad förseelse! Polisens kostnader är 3, 053 miljoner per uppklarad förseelse! Är dessa siffror och summor berättigade i ett land där polisen redovisar den lägsta personuppklarningsprocenten på 17 år gällande […]
 • Fler polislögner ikring Sweden Rock Festivalen!

  Faktabakgrund rörande polisens bevakningskostnader kring Sweden Rock Festivalen Polisen fattade under januari månad ett beslut om att Sweden Rock inte behövde betala för bevakningskostnader i samband med avhållandet av rockfestivalen. Till saken hör att Sölvesborgs kommun tidigare i frågan varit mycket tillmötesgående då de fattade ett kommunalt beslut att inte detaljplanera festivalområdet i avsikt att […]
 • Nytt patetiskt försök från polisen att smutskasta Sweden Rock och bikerkulturen!

  Det är uppriktigt synd om Blekingepolisens Kommenderingschef Jan Hansson. Hansson vill verkligen göra karriär och leka med de stora grabbarna och därvid hjälpa till med att håva in mer pengar och personella resurser för att bekämpa en icke förekommande organiserad brottslighet ibland mc-klubbar. Flera tidigare försök har slutat utan resultat men nu verkar Hansson ha […]
 • Medlemskap ingen försvårande omständighet vid vapenbrott!

  Vi har tidigare rapporterat om Riksåklagarens försök att vinna prejudikat för att medlemskap i vad Sveriges myndigheter,  utan att någonsin redovisa  bevis i sak, väljer att kalla kriminella organisationer per automatik ska medföra strängare straff vid vapenbrott. Riksåklagaren försökte få till stånd en straffskärpning utefter två orsaker: