Fler polislögner ikring Sweden Rock Festivalen!

Faktabakgrund rörande polisens bevakningskostnader kring Sweden Rock Festivalen

Polisen fattade under januari månad ett beslut om att Sweden Rock inte behövde betala för bevakningskostnader i samband med avhållandet av rockfestivalen. Till saken hör att Sölvesborgs kommun tidigare i frågan varit mycket tillmötesgående då de fattade ett kommunalt beslut att inte detaljplanera festivalområdet i avsikt att underlätta och stödja festivalen som utgör ett mycket gott pr-fönster för kommunen.

Fredagen den 23 mars bemötte Sweden Rock Festivalens presstalesman Martin Forsmann i media olika former av påståenden från polisen om samarbete med klubbar m.m. Direkt efter helgen informerade därefter Cecilia Lindström-Jonsson, jurist vid polismyndigheten i Blekinge, att polismyndigheten efter en fördjupad analys och nya riktlinjer från rikspolisstyrelsen ändrat det tidigare beslutat att inte debitera Sweden Rock för bevakningskostnader i samband med festivalen…

Det nya beslutet fattades således direkt efter Forsmanns uttalande och utgjorde därvid en direkt bestraffning av festivalen då de vågat gå emot polismyndigheten offentligt! Det förelåg en exakt tidsföljd som direkt påvisar att åtgärden var en bestraffning och inte någon form av omtolkning då ett nytt beslut fattades redan första vardagen efter Forsmanns uttalande!

Kriminalunderrättelsetjänsten måste väl ändå besitta någon form av kunskap om bikerkulturen, eller?

När det avser den från polismyndigheten anförda ökade hotbilden så förekom inte bägge de två grupperingar som polisen menar låg i konfikt på festivalen. Den ena grupperingen besöker aldrig denna typen av arrangemang utan umgås uteslutande internt eller med sina vänner. Denna uppgifte måste också Kriminalunderrättelsetjänsten och Polisens kommenderingschef Jan Hansson vara mycket väl medveten om varför hans resonemang inte håller för en djupare granskning. Något form av kunskap måste väl ändå Kriminalunderrättelsetjänsten besitta om sådana förhållanden emedan de förbrukar åtskilliga miljarder årligen på mc-klubbsbevakning, eller är även alla sådana kostnader att slänga pengarna i sjön emedan de polisanställda inte förmår tillgodogöra sig informatione och korrekt analysera de underrätelser som inkommer?

Polisverksamhet är skattefinansierad och betalas av skattebetalarna

Kommenderingschef Jan Hansson uppvisar också den totala nedlåtande arrogansen och polisattityd som bikerkulturen altid drabbats av då han kommenterar att Sweden Rock Festivalen överklagat bevakningkostnaderna till Förvaltningsrätten:han menar att det inte finns så många alternativ när det kommer till betalningen.

Det är frågan vem det skulle vara i så fall. Det är väl samhället genom polisen i så fall. Så om man väljer en annan väg så drabbar det skattebetalarna.

Polisverksamheten är finansierad av skattebetalarna och alla former av kontroller och bevakningar finansieras därvid av skattebetalarna. Då bevakningskostnaderna beslutas i förväg innan olika arrangemang äger rum är inte kostnaden heller relaterad till polisens faktiska omkostander utan beslutas utifrån vilka styrkor polisen önskar sätta in vid olika arrangemang. Och, vi vet utifrån bevakningen av exempelvis Till Minne av Swedish Bike Meet att polisens bevakning dels kan ha ett grumligt syfte såsom att sätta in så stora styrkor att ett arrangemang tvingas läggas ned eller för att markera mot exempelvis mc-relaterade evenemang. Så polis Hansson far med osanning ännu en gång ikring fallet med Sweden Rock! Det är polisen som orsakar de bevakningskostnader som tidigare ingick i polisbudgeten och det är polisen som beslutar om kostsamma och omotiverade polisinsatser som drabbar arrangörer av skilda slag.

Länk till reportage:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=5289654

 

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin