• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Över 3 miljoner kronor per förseelse kostar polisens bikerkontroller Sveriges skattebetalare!

Över 3 miljoner kronor per förseelse kostar polisens bikerkontroller Sveriges skattebetalare!

Polisens bikertrakasseringar är det största hindret mot en effektiv polisverksamhet!

Stick i stäv med inrikesminister Dambergs order till polisen att se till att få stopp på skjutningarna i utsatta områden lägger polisen som vanligt närmast alla nytillkomna resurser på att kontrollera bikers. Detta har  tydligt framgått av åtminstone tre större masskontroller kring bikerfester under den senaste månaden.

Polisens olaga kontroller och bevakningar av olika mc-evenemang kostar oerhört stora summor sammantaget under ett år. Detta faktum kombinerat med de närmast obefintliga resultaten utav denna olaga form av trakassering av mc-klubbar borde få landets skattebetalare att  inse vilket oerhört slöseri med polisresurser och skattemedel dessa insatser mot mc-klubbarna utgör. För som ni ser nedan så kostar varje uppklarad förseelse mer än 3 miljoner kronor!! Är det någon, bikerälskare eller bikerhatare, som kan tycka dessa kostnader är rimliga???

Fyra olika insatsers polisbevakningskostnader

Vi ska nu titta på fyra olika insatsers kostnader där uppgifter inkommit över polisinsatserna till Payback Sverige. Insatserna berör High Chaparral, BHC-party i Göteborg, Bandidosfest i Bunkeflostrand samt en Outlawsfest i Dalarna.

High Chaparral

MC-evenemanget ”Till Minne av Swedish Bike Meet” som avhölls på High Chaparral den 1-3 juni 2012 bevakades av en enorm polisstyrka under tre dagar. Bevakningen som är föremål för JO-anmälan från ett antal klubbar med Payback Sverige som juridiskt ombud kommer därvid förhoppningsvis även att få en juridisk legalitetsprövning över proportionaliteten i polisinsatsen.

500 poliser till en kostnad av 920 kr/timmen = 33.1 miljoner. Till  denna kostnad tillkommer bilutgifter, provkostnader, hundkostnader, helikopterkostnader på 15 000 kr/timme  m.m varför polisens kostnad för att trakassera bikers torde uppgå till någonstans kring 40 miljoner kronor.

BHC-party i Göteborg

Polisen uppger själva att de varit på plats från fredagseftermiddagen för att därefter enligt uppgift avsluta polisinsatsen runt kl 23 på lördagskvällen. 31 arbetstimmar således.

31 x arbetstimmar x 100 poliser x 920 kr/h = 2 852 000 kr

1 helikopter a´ 15 200 kr/h x 31 timmar = 471 200 kr

2 polishundar a´320 kr/h x 31 arbetstimmar = 19 840 kr

4 kr/påbörjad kilometer per bil = 30 km x 4 kr x 20 fordon = 2 400 kr

Kronfogden, 2 man x 920 kr /h x 63 arbetstimmar = 114 080 kr (För enkelhetens skull utgår vi ifrån poliskostnaden per timme då kronofogden inte redovisar kostnaden för varje påbörjade arbetstimme.

Vi har heller inte medräknat ytterligare kostnad för pansarbilen. Helikoptern har kostnadsberäknats utefter polistaxorna per flygtimme och för väntetid som debiteras med samma kostnad som flygning, enligt “Förordning 1982:789 om ersättning för polisbevakning och för anslutning av larmanläggningar till polisen m.m.

Summan för myndighetsinsatsen blir då enligt följande:
Poliskostnad 2 852 000
Helikopter        471 200
Polishundar        19 840
Fordonskostnad   2 400
Kronofogde        114 080
SUMMA         3 459 520 kr

Resultatet för polisinsatsen inskränkte sig till beslag av 21 kr samt av fyra bilar som beslagtogs från personer på grunder som med största sannolikhet kommer att ogiltigförklaras i efterhand. Kronofogden i fallet vägrar dock godta några som helst bevis för korrekta ägarförhållanden utan verkar ha som mål att oavsett fakta kring beslagtagna fordon driva varje ärende vidare till rätten för att störa och förstöra än mer för bikerkulturens medlemmar varvid stat och skattebetalare framöver kommer att debiteras än högre kostander för varje enskild insats mot mc-evenemang.

Bandidosfest i Bunkeflostrand

Ett trettiotal poliser bevakade festen mellan kl 16-02. Även Kronofogden var på plats mellan 16-22. Resultatet av insatsen inskränkte sig till beslag av en styck fickkniv samt lite narkotika som i efterhand visade sig vara fyra bantningstabletter.

Kostnad, polis 30 st x 10 h x 920 kr        = 276 000 kr
Kostnad, kronofogde 2 st x 6 h x 920 kr =   11 040 kr

Sammanlagd kostnad  287 040 kr vilket ska ställa mot beslaget av en fickkniv.

Outlawsfest i Dalarna

Kostnad, polis 50 st x 48 timmar x 920 kr = 2 208 000 kr

Resultatet inskränkte sig till omhändetagande av en person enligt LOB. Ett ingripande som skedde 1 km från festplatsen…

Sammandrag

Vi ska då sammanställa fyra olika polisinsatser och ställa dem direkt mot resusltatet för att se hur de rimmar mot Polislag 8 som stadagar att varje polisinsats ska ske utefter behov- och proportionalitet. En paragraf som således ska vara ett styrinstrument för all form av polisverksamhet för att verksamheten ska anses kunna ha skett utefter lagligt stöd. Polisen är inget bolag och behöver därför inte gå med vinst men varje insats ska ske utefter stöd i polislagens behov- och proportionalitetsprincip vilket vi härmed ska granska.

Kostnader för polisinsatserna:
Chappen                         40 000 000
BHC-partyt                      3 400 000
Bandidosfest                       276 000
Outlawsfest                     2 208 000
Summa kostnader        45 884 000

Resultat av polisinsatserna

4 beslagtagna fordon
21 kr i beslag
1 fickkniv i beslag
1 omhändertagande enligt LOB
3 stölder
1 misshandel
1 skadegörelse
1 ofredande
1 förlorat körkort/gods
1 okänd

Summa summarum

Kostnad per uppklarad förseelse

15 olika förseelser/brott kan polismyndigheterna redovisa som skall ställas mot 45,8 miljoner i kostnad = 3 053 milj/uppklarat brott.

Kostnad per bevakningstimme

Polis och kronofogde har lagt ner följande antal bevakningstimmar på de fyra arrangemangen:
36 000 h på Chappen
3 225 h på BHC-partyt
312 h på Bandidosfesten
2 400 timmar på Outlawsfesten
= 41 937 bevakningstimmar

41 937 bevakningstimmar / 15 brott = 2 795, 8 arbetstimmar per uppklarad förseelse/brott

Ställer man kostnaderna mot de uppnådda resultaten av polis- och kronofogdeinsatserna så står två saker ut. Kostnaderna för bevakningarna är ofantliga och resultaten närmast obefintliga i jämförelse. Polisen kan inte heller anföra att insatserna görs för att störa bikerklubbarna så mycket som möjligt då alla myndighetsverksamhet ska ske under lagarna och därvid även utefter behovs- och proportionalitetsprincipen.

Och ställer man då, som vi här gjort, de konkreta kostnaderna direkt mot de uppnådda resultaten så framstår det nog för envar väldigt tydligt att insatserna inte på något sätt uppvägs av resultaten utan varje insats är oproportionerlig och bevisligen föreligger inte heller något som helst behov av dessa polisinsatser vilket resultatet entydigt visar.

En ytterligare sak att betänka i sammanhanget är att sådana här polisinsatser faktiskt sker på ett flertal ställen varenda helg. De sker över hela landet mot ett stort antal bikerklubbar. Förvisso är många insatser av betydligt mindre omfattning men de totala polismedlen som förslösas i en fåfäng fantomjakt mot sveriges bikerklubbar är astronomiska och resultaten löjligt låga i jämförelse.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin