Medlemskap ingen försvårande omständighet vid vapenbrott!

Vi har tidigare rapporterat om Riksåklagarens försök att vinna prejudikat för att medlemskap i vad Sveriges myndigheter,  utan att någonsin redovisa  bevis i sak, väljer att kalla kriminella organisationer per automatik ska medföra strängare straff vid vapenbrott. Riksåklagaren försökte få till stånd en straffskärpning utefter två orsaker:

 Riksåklagarens syfte med överklagan
1. Om fler brott bedöms såsom grova blir det fler telefonavlyssningstillstånd då straffvärdet för grovt vapenbrott kvalificerar för tillstånd till telefonavlyssning med flera tvångsmedel.

2. Eftersom regeringen i sitt förslag till ny vapenlagstiftning inte tillmötesgår polismyndigheternas krav på en straffskärpning gör RÅ slag i saken och försöker istället att via ett prejudicerande domslut få till stånd polismyndigheternas önskan om skärpt lagstiftning i frågan.

Hovrättens dom vinner laga kraft

Riksåklagaren misslyckades i sin strävan då Högsta Domstolen utan att motivera beslutet inte beviljade prövningstillstånd i ärendet varför Hovrättens dom nu vinner laga kraft. I hovrätten fastslogs följande: Det ansågs inte utrett att det vapenbrott L gjort sig skyldig till utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form. Enbart det förhållandet att L är medlem i Outlaws kan enligt hovrätten inte ses som en sådan försvårande omständighet som avses i 29 kap. 2 § 6 brottsbalken. Fängelsestraffets längd bestämdes därför i enlighet med straffvärdet, dvs. till fem månader.

Länk till artikel om domstolsutslag:
http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.4462117-vapenbrott-i-sandviken-provas-inte-i-hd

Länk till tidigare artikel i ämnet:
http://www.payback.name/?p=5227

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin