• Nya juridiska förutsättningar rörande västförbud på krog och privata arrangemang!

  Helt nya juridiska förutsättningar När JK för första gången godtog vårt resonemang att även bikerklubbars rättigheter är skyddade enligt Europakonventionen förändrade det i ett slag hela arbetet för bikerkulturen och gav oss en hel karta med nya juridiska verktyg och möjligheter. Betydligt fler områden av särbehandling kan nu bemötas på ett högre, juridiskt plan. Vi […]
 • Payback har insänt remissyttrande angående ”kläder och symboler som kan uppfattas som hotfulla i rättsförhandlingar”

  Bakgrund Payback Sverige har tidigare insänt yttrande till den statliga utredningen kring Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:46). Payback Sverige har nu även insänt ett direkt remissyttrande, Ju2017/04740/DOM, i del ”Kläder och symboler som kan uppfattas som hotfulla”. I remissyttrandet redogör vi för det kompletta rättsläget kring mc-västar och kläder. Payback Sveriges Remissyttrande Presentation Payback […]
 • Paybacks remissyttrande vann gehör! Bikerattribut förbjuds inte under rättsförhandlingar!

  Under tisdagen lades betänkandet (utredningens förslag) fram om Stärkt Ordning och Säkerhet i domstol, SOU 2017:46. Bakgrund Payback Sverige är sedan 2012 uppsatt som remissinstans i alla ärenden kring organiserad brottslighet samt i ärenden kring negativ särbehandling på grund av klubb-/kultur-/föreningstillhörighet.
 • Payback Sveriges remissyttrande till ”Utredningen om bl.a. MC-väst under domstolsförhandling”!

  Payback Sverige har skickat remissyttrande! Payback Sverige har under onsdagen skickat in remissyttrande avseende Utredningen om förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna (Ju 2015:15).  Remissyttrandet avser del omkring: Kläder och symboler som kan uppfattas som hotfulla.  Remissyttrandet Här nedan följer Payback Sveriges text i remissyttrandet med undantag av formalia såsom ärendeangivelse, adressuppgifter med flera nödvändiga utredningsspecifika […]
 • Åklagare Eva Kokkonen uppmanar till lagtrots!

  Åklagare vill förbjuda mc-västar i strid med lagen! Åklagare Eva Kokkonen går i olika tidningsartiklar ut med olika uttalanden om att mc-västar borde förbjudas i rättssammanhang på grundval av att de enligt henne framkallar rädsla hos målsägare. Kokkonen har självklart rätt att uttrycka en personlig åsikt i ärendet men när hon som representant för åklagarmyndigheten […]
 • Om de nordiska västförbudens ursprung!

   Vi repriserar en artikel som klargör ursprunget till de nordiska västförbuden och som samtidigt visar att de argument som används idag för västförbudens berättigande inte är någonting annat än en produkt från en copycat polis som direkt kopierat de argument om framkallande av rädsla, oro m.m som dansk polis använde för 20 år sedan redan! […]
 • Västförbud nu även på Värnamodagarna! Polisstaten är här!

  Rättsrötan griper allt vidare omkring sig i Sverige När ett land drabbas av rättsröta och det sker en glidning i rättssäkerheten och demokratin går det i regel snabbt utför. Det blir ett allt mer sluttande plan. Detta fenomen är ingen nyhet för bikers men övriga befolkningen väntar ännu på ett kallt uppvaknande till ett nytt […]
 • I Historiens Backspegel– Del 1: Om västförbuden och den svenska copycatpolisen!

  För att få kännedom om samtidens olika företeelser krävs det ibland att man vänder blicken bakåt och ser på historien. Jag har valt ut ett antal korta texter från Jörn Jönke Nielsens bok ”Endnu ett liv” som behandlar västförbudens initiering och vilka argument och metoder som användes i Danmark under slutet av 80-talet och början […]
 • Uppdaterad! Ny form av hot mot mc-västar – Västen ett brottsverktyg som kan förverkas!?

                Artikeln har uppdaterats då ytterligare information publicerats avseende rättsfallet! En helt ny form av hot mot bikerkulturens kläder, mc-västen, har satts i bruk. I en rättegång i Falun hävdade åklagaren att en  persons mc-väst skulle förverkas då han burit den i samband med gärningen varför västen utgjorde ett brottsredskap. Åklagare […]
 • Sanningen kryper fram – Restaurang bekänner att polisen styr västförbuden!

  Under lördagen kastades en man ut från en restuarang i Sandviken på grund av att han bar en mc-väst. Restaurangägaren uppger att: ”Våra gäster blir rädda när de ser folk med mc-märke”.  Det må vara hur det vill med den saken. Jag tror nog de flesta hör hur falskt det skorrar  kring yttrandet och ser man […]
 • Fler inslag om mc-västar, statsminsterns uttalande för mc-västarna och Payback

  Mer om mc-västar, statsministerns ställningstagande att mc-västar är ok och Paybacks ställningstagande för mc-västarnas vara! http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=4489643 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=4491504 För övriga kommentarer kring reportaget:  http://www.payback.name/?p=2391