Åklagare Eva Kokkonen uppmanar till lagtrots!

notgang

Åklagare vill förbjuda mc-västar i strid med lagen!

Åklagare Eva Kokkonen går i olika tidningsartiklar ut med olika uttalanden om att mc-västar borde förbjudas i rättssammanhang på grundval av att de enligt henne framkallar rädsla hos målsägare. Kokkonen har självklart rätt att uttrycka en personlig åsikt i ärendet men när hon som representant för åklagarmyndigheten uttalar en åsikt som står i klar strid med lagen, med svenskt domstolsväsendes olika domslut samt rakt emot vad samtliga riksdagspartier gav uttryck för under fjolåret då en motion i ärendet behandlades av riksdagen gör hon sig skyldig till anstiftan till brott och även en otillbörlig påverkan av myndigheter och beslutsfattare.

All myndighetsverksamhet ska ske under lagarna enligt Regeringsformen 1:1. Det innebär att representanter för exempelvis Åklagarmyndigheten inte ska eller bör uttala sig omkring frågor som redan fastslagits bryta mot lagen. Att likväl göra så kan inte framstå som någonting annat än olaga myndighetspåverkan och anstiftan till brott mot yttrandefriheten!

Domstolar, riksdag och JO har förklarat att förbud mot mc-västar står i strid med yttrandefriheten!

Payback Sverige har drivit och vunnit åtta olika rättsfall rörande västförbud i offentliga lokaler. Samtliga domslut fastslog att ett sådant förbud i offentliga lokaler strider mot yttrandefriheten! Payback Sverige har även via en riktad informationskampanj förmått Sveriges samtliga riksdagspartier att ta avstånd och klar ställning emot införandet av ett västförbud i såväl offentlig som privat miljö. JO har tidigare i två olika ärenden också fattat beslut att ett förbud mot mc-västar i offenlig miljö saknar lagstöd och därför är otillåtet. Detta är de fakta kring mc-västar som Eva Kokkonen har att förhålla sig till och framförallt hålla sig informerad kring och se till att regelverket efterlevs och därför avhålla sig att uppmana och uppfodra till lagbrott!

Polisnärvaro som olaga påtryckningsmedel i avsikt att skrämma målsägare

Vi bör härunder också påminna Åklagare Kokkonen, som tydligen inte är så väl påläst i frågor kring påverkan, att för bara ett antal månader sedan dök Boråspolisen upp mangrannt till en rättsförhandling mot en kollega. Den unga kvinnans försvarsadvokat uttalde vid tillfället: När en Boråspolis stod inför rätta för att ha dumpat en ung kvinna vid ridhuset var salen full av civilklädda poliser som satt och lyssnade på sin fritid. Kvinnan kände sig pressad av deras närvaro, men den var inte otillåten. – Hon upplevde det som mycket jobbigt och kände i efterhand att hon velat få fram ändå mer. Hon tyckte att det var oerhört påfrestande att sitta där med så många poliser, säger kvinnans advokat Marianne Andersson.

En annan advokat uttryckte vid tillfället saken enligt följande: Naturligtvis påverkar detta den unga kvinnan och eventuellt andra som skall höras. Frågan är om detta är en lämplig signal från samhällets sida. Polismännens närvaro är självklart förenlig med offentlighetsprincipen men kan enligt min uppfattning starkt ifrågasättas utifrån lämplighet och yrkesroll…”

Vår fråga är då: Var var Åklagare Eva Kokkonen då? Varför stod hon inte på barrikaderna och krävde ett förbud mot poliser att närvara och påverka den unga flickan som var målsäganden i rätten? Det kan väl inte vara så att Kokkonen, å polisgängens vägnar, för en kamp i avsikt att mc-västar ska förbjudas under rättsförhandlingar medan en massiv polisgängspåverkan är ok? Menar Kokkonen att vad hon tolkar såsom samma beteenden ska bedömas olika beroende på vem eller vilka som verkställer den?

Nej, Kokkonen du får nog vara vänlig och tänka om, tänka ännu ett varv samt framförallt såsom åklagare hålla dig inom lagens råmärken såsom resten av landets medborgare är tvungna till om de vill hålla sig på rätt sidan om lås och bom.

Artikel: http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8500057

Artikel om Boråspolisens rättegångsnärvaro: http://www.payback.name/?p=8528

Varför polisgäng?: http://www.payback.name/?p=10181

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin