• Överklagan/Begäran om prövningstillstånd i fallet med PL-27 protokollet och ”faran för rikets säkerhet”!

  Då vissa media grovt förvanskat både anledningen till varför Payback och den enskilde bikern valt att driva ärendet vidare och samtidigt direkt ljuger om avsikten med Paybacks uppmaning till klubbarna att inkomma med PL-27 protokoll så väljer vi att publicera överklagan såsom korrekt information. Överklagande av Kammarrätten i Göteborgs dom 2014-11-06, angående rätt att få […]
 • Skakad poliskår stämplar Payback som en fara för landets försvar och vållande av fara för rikets säkerhet!

   Om Polislagen 27 Payback Sverige överklagade Polismyndighetens beslut att inte ge en klubbmedlem ett fullständigt PL 27-protokoll. I det överlämnade protokollet saknades flera åtgärder polisen vidtagit därutöver var alla inblandade polisers namnuppgifter utelämnade.
 • Outbreak MC & Payback besegrade KUT & Polismyndigheten!

  I det så kallade vapenlicensmålet där en enskild medlem i Outbreak MC förlorat sitt vapentillstånd har nu domen fallit i Kammarrätten och Kammarrätten avslår polismyndighetens överklagande! Outbreak MC med Payback, som ensamt juridiskt ombud i Kammarrätten och såsom författande ett expertyttrande i Förvaltningsrätten, har således två gånger om lyckats besegra såväl polismyndigheten som Kriminalunderrättelsetjänstens bikerexepert i […]
 • Förvägras fotboja på grund av klubbmedlemsskap!?

  De polisen sorterar in under organiserad brottslighet??? En mc-klubbsmedlem förvägras att avtjäna ett två månaders fängelsestraff på grund av medlemskap i en mc-klubb, som enligt GP tillhör ”de sammanslutningar som av rikspolisen sorteras in under grov organiserad brottslighet”. Huruvida den citerade meningen är GP:s egenformulerade begreppsbeskrivning eller om Rikspolisstyrelsen verkligen skrivit eller uttryckt saken på […]
 • Det rättsliga läget kring begreppet ”Kriminella MC-gäng”

  Förtal? Jag får varje år ett stort antal frågor hur man juridiskt kan hantera begreppet ”kriminella mc-gäng”. Svaret är tyvärr väldigt enkelt: Det går inte att hantera eller bemöta begreppet rättsligt! Redan vid uppstarten av Paybacks verksamhet det vill säga under första kvartalet av 2009 gjorde jag ett försök att komma tillrätta med begreppet genom […]