Outbreak MC & Payback besegrade KUT & Polismyndigheten!

I det så kallade vapenlicensmålet där en enskild medlem i Outbreak MC förlorat sitt vapentillstånd har nu domen fallit i Kammarrätten och Kammarrätten avslår polismyndighetens överklagande! Outbreak MC med Payback, som ensamt juridiskt ombud i Kammarrätten och såsom författande ett expertyttrande i Förvaltningsrätten, har således två gånger om lyckats besegra såväl polismyndigheten som Kriminalunderrättelsetjänstens bikerexepert i direkta rättsförhandlingar!

Payback har som juridiskt ombud bemött såväl polismyndighetens som Kriminlunderrättelsetjänstens så kallade expert på ”kriminella mc-gängs” uttalanden. Polisen har två gånger om tvingats gå i svaromål över vilket underlag de har för att kalla olika mc-klubbar för ”kriminella mc-gäng/organisationer” .  I yttrandet till Kammarrätten försvarar polismyndigheten sin rätt att använda begreppen med: ”Polismyndighetens återkallelsebeslut utgör inte något hinder för Xxx Xxxx att delta i vad myndigheten valt att kalla kriminella mc-gäng”. Och i länsrätten blev polismyndighetens svar: ”Polismyndigheten har använt begreppet ”kriminella mc-gäng” i målet. Begreppet har inte använts i någon särskild juridisk betydelse utan det har begagnats genom ett mer allmänt språkbruk (och användningen torde inte heller avvika från sedvanligt språkbruk)”

Polismyndighetens anförande i Kammarrätten

Det väsentligaste i polismyndighetens anförande var att personens koppling till den ”kriminella mc-miljön” ensamt utgör grund för återkallelse av vapentillstånd samt att hans medlemsskap i Outbreak MC var diskvalificerande för ett fortsatt vapeninnehav. ”Den som är medlem i en sådan organisation är inte att betrakta som lämplig vapeninnehavare”.

Om Kammarrättsdomen

Kammarrätten hänvisar till att någon kriminalitet inte kan läggas personen till last samt att Polismyndigheten inte har påvisat några konkreta händelser eller omständigheter av sådan art eller omfattning som påverkar personens lämplighet att inneha vapen. Kammarrätten instämmer därmed i Förvaltningsrättens bedömning. Överklagandet ska därför avslås!

Domens vidare betydelse

Målet är ett så kallat övergripande mål det vill säga ett rättsfall med betydelse för flertalet bikers. Målet är också av betydande symbolisk betydelse då polismyndigheten  försöker inskränka och krympa bikerkulturens själva livsrum. Då polismyndigeten inte kan hänföra någonting vad gäller personens vapenhantering med mera som i sig kan ligga till grund för ett återkallande medger polismyndigheten att det är själva medlemsskapet som skulle vara diskvalificerande i sig för att inneha vapen. Det är i detta fallet liksom i alla andra fall av liknande karaktär viktigt att vi sätter ner foten och inte tillåter polismyndigheten att utan laglig grund krympa vårt livsrum alltmer. Inga domar grundade på ett medlemsskap i en laglig förening, får eller skall någonsin tillåtas vinna laga kraft. Vi måste bekämpa varje sådant försök med alla medel och till vilket pris som helst!

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/vedertaget-spraakbruk-har-nu-blivit-vad-polis-myndigheten-valt-att-kalla-kriminella-mc-gaeng-514118

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-kan-bara-haenvisa-till-vedertaget-spraakbruk-som-bevis-foer-att-mc-klubbarna-aer-kriminella-341831

Outbreak MC – Hemsidan

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin