Principiellt viktigt mc-fastighetsärende överklagat!

  Privatperson överklagar Karlstad Kommuns köp av fastighet! En privatperson har överklagat Karlstads Kommuns beslut att via auktion köpa den fastighet i Hertzöga där Solstadens Motorsport AB är hyresgäst, till Förvaltningsrätten. Överklagan tar sin utgångspunkt i att beslutet att inköpa fastigheten är olagligt då fastighetsköpet inte är en kommunal angelägenhet och då beslutet skedde utefter …

Karlstad Kommun och polisgäng löper amok och struntar blankt i lagen!

Bakgrund Karlstad Kommun och Polisgängsmyndigheten i Värmland ljög systematiskt under hela perioden fram till auktionen kring Hells Angels MC Karlstads klubblokal. Under hela tiden har såväl kommunföreträdare som polisgängets operativa chef Rolf Sandberg då de intygade dels att kommunen inte ägde intresse och därvid inte skulle inköpa fastigheten och polisgänget genom att rekommendera kommunen att …

Håll reda på lag och fakta, Sidenvall!

Så länge det föreligger ett allmänintresse är det lagligt! Hells Angels MC Karlstad har genom en framgångsrik störa och förstöra taktik hållit personer borta från att bevista Kronofogdens fastighetevisning inför en försäljning av klubbhuset. Polisgängsmyndigheten i Värmlands Län har vidare uttryckt att de anser att det är bättre att klubben har kvar sin klubblokal i Hertzöga än att …