Håll reda på lag och fakta, Sidenvall!

notgang

Så länge det föreligger ett allmänintresse är det lagligt!

Hells Angels MC Karlstad har genom en framgångsrik störa och förstöra taktik hållit personer borta från att bevista Kronofogdens fastighetevisning inför en försäljning av klubbhuset.

Polisgängsmyndigheten i Värmlands Län har vidare uttryckt att de anser att det är bättre att klubben har kvar sin klubblokal i Hertzöga än att de flyttar in till stan och därmed vägrat att påverka kommunen att gå in och köpa fastigheten. Ett korrekt förfarande då Payback Sverige flera gånger i andra ärenden informerat och skrivit om att det är förbjudet för kommuner att inköpa mc-klubsfastigheter så länge det inte föreligger ett direkt allmänintresse av lokal eller mark såsom en planerad och/eller beslutad verksamhet på det specifika området eller i lokalen.

Staffan Wikell, förbundsjurist på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har utrett frågan och konstaterat: – Och så länge det finns ett allmänintresse så är det lagligt, säger Staffan Wikell”. Domstolen är hård med att det måste finnas ett tydligt allmänintresse när kommunen köper en fastighet 

Se: http://www.payback.name/?p=9747

Ta reda på fakta och lagstiftning, Sidenvall!

NWT och Karin Sidenvall försöker nu på egen hand påverka opinionen och kommunen att fastigheten ska inköpas utan att almmänintresse föreligger genom påståendet att enskilda poliser skulle ha vänt sig till tidningen och klagat på polisgängsmyndigheten i Värmlands inställning. Oavsett sanningshalten i det påståendet, som så vanligt inte går att bekräfta i mc-sammanhang då det är anonyma källor, så är förfarandet att kommunen går in och köper fastigheten olagligt och polisgänget är säkert medvetna om det förhållandet och vill inte riskera en ytterligare anmälningar emot gängmyndigheten  i samma sorts ärenden.

Så, som vanligt Sidenvall: Ta reda på fakta och lagstiftning i olika ärenden innan du driver och fortsätter din privata vendetta gentemot skilda mc-klubbar i Värmland. För att driva kampanj i syfte att få person eller myndighet att överträda lagen kallas med juridiska termer anstiftan till brott…

Sidenvallartikel

Tidigare artikel i ärendet:
http://www.payback.name/?p=9747

Varför polisgäng: http://www.payback.name/?p=10181

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin