• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Karlstads kommun vägrar bryta mot lagen trots stark poliskritik! Å polisen tar ställning emot poliser!

Karlstads kommun vägrar bryta mot lagen trots stark poliskritik! Å polisen tar ställning emot poliser!

Karlstad kommun agerar inom lagen!

Karlstads kommun vägrar köpa Hells Angels MC:s klubblokal trots stark poliskritik. Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden i Karlstad kommun säger till NWT: Vi köper inte en lokal som vi inte har behov av.

Polisen ställer sig över lagen och därvid utanför samhället!

I en artikel i dagens NWT, för övrigt skriven av den alltid lika polisvänligt inställda reportern Karin Sidenvall, går fyra olika polismän till angrepp mot kommunens ställningstagande och utdelar stark kritik.

Vi är förvånade om inte kommunen tar den här chansen, säger Lars Clarin, chef för avdelningen grova brott. Anders Forsman, förundersökningsledare vid avdelningen för grova brott säger: Vi är förvånade om inte kommunen tar den här chansen, säger Lars Clarin, chef för avdelningen grova brott. Å följer därefter upp med uttalandet: Vi är förvånade och lite besvikna.

Forsman är fortsatt kritisk mot kommunens agerande när han tillsammans med kollegorna Lars Clarin, Jonny Thomann och Kenneth Karlsson därefter uttalar: Andra kommuner runt om i landet har ju köpt fastigheter för att köra bort kriminella gäng, varför inte här i Karlstad?…Nu är det kommunens tur att bidra med vad de kan.
Vad säger lagen omkring kommunala fastighetsköp?
Polisen har inget lagstöd för att agera för att en kommun ska inköpa en fastighet för att motverka att en mc-klubb etablerar sig eller som i detta fallet eventuellt genom en auktion återfår fastigheten. All myndighetsverksamhet ska ske under lagarna det vill säga äga ett stöd i lagen vilket inte ett köp av en fastighet äger.

Karlstad Kommun agerar utefter lagen vilket är mycket hedervärt i sammanhanget och därför bör påpekas! Poliserna ställer sig däremot över lagen och utanför samhället då de agerar utan erforderligt lagstöd!

Så här har Svenska Kommuner och Landstings chefsjurist Staffan Wikell tidigare uttryckt saken rörande olika kommuners inköp av fastigheter för att hindra etablering eller i avsikt att kunna göra sig av med i deras tycke misshagliga hyresgäster. Så länge syftet med kommunens köp av Starshine har ett allmänintresse, är det lagligt.”Det säger förbundsjurist Staffan Wikell på Sveriges kommuner och landsting. – Och så länge det finns ett allmänintresse så är det lagligt, säger Staffan Wikell”. Domstolen är hård med att det måste finnas ett tydligt allmänintresse när kommunen köper en fastighet och Sandvikens kommun säger själva att de inte har nytta av ett hangar.
Mycket klara uttalanden från chefsjurist Wikell som direkt säger att har inte kommunen ett i förväg fastställt användningsområde för n fastighet är inköpet olagligt! Karlstads kommun agerar därför inom regelverket och lagen medan polisen ställer sig utanför lagen!

Poliser tar ställning emot poliser!!!

Nästa tur i ärendet är mycket intressant. Vid middagstid under onsdagen lägger därefter Polismyndigheten i Värmland upp ett pressmeddelande med anledning av artikeln i NWT. Rolf Sandberg, operativ chef på Polismyndigheten i Värmland säger: Jag upplever att vi har en samsyn med Karlstads kommun kring bekämpningen av grov organiserad brottslighet. Vi har sedan en tid därför fört bra och konstruktiva samtal med kommunledningen angående HA-gården i Härtsöga. Vi kommer att respektera det beslutet som kommunen tar i denna fråga.

Här har vi en närmast unik situation där en högre polis tar avstånd från andra polisers uttalanden och agerande i en specifik fråga. I en förnyad artikel på NWT säger Sandberg att anledningen är att polisen anser att det är bättre att mc-klubben finns längre ut på landet än i centrala Karlstad vilket förefaller vara ett svepskäl.

Karlstad kommun kommeterar ärendet endast med att de inte är intresserade av att köpa lokalen då de inte har behov av lokalen. Fyra enskilda poliser kritiserar starkt kommunens inställning varefter Polismyndigheten går in och tar motsatt ställning.

Kan de olika aktörernas agerande månne ha något att göra med att Payback Sverige har drivit dessa frågor tidigare och att polisen inte vill riskera en ny anmälan mot uppenbart olaglig verksamhet? Det kan säkert vara en komponent i ärendet i alla fall då det är ytterst sällsynt att polis tar ställning direkt emot annan polis i offentliga sammanhang.

Länk till artikel med Staffan Wikells uttalande:
http://www.ystadsallehanda.se/ystad/article728683/Starshine-koumlpet-inte-olagligt.html

Kommun köper inte fastigheten

Polisen besvikna på kommunen

Polisens pressmeddelande:
http://www.polisen.se/Varmland/Aktuellt/Pressmeddelanden/Varmland/Med-anledning-av-forsaljning-av-den-s-k-HA-garden/

Öppet brev till Nykvarns kommun angående fastighetsköp:
http://www.payback.name/?p=7702

LT:s artikel om Payback Sveriges Öppna brev:
http://lt.se/nyheter/nykvarn/1.1797973-payback-ifragasatter-kopet-av-vagos-lokal

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin