Karlstad Kommun och polisgäng löper amok och struntar blankt i lagen!

nyannons2jpeg

Bakgrund

Karlstad Kommun och Polisgängsmyndigheten i Värmland ljög systematiskt under hela perioden fram till auktionen kring Hells Angels MC Karlstads klubblokal. Under hela tiden har såväl kommunföreträdare som polisgängets operativa chef Rolf Sandberg då de intygade dels att kommunen inte ägde intresse och därvid inte skulle inköpa fastigheten och polisgänget genom att rekommendera kommunen att inte köpa fastigheten då det var bättre att klubben hade sina lokaler utanför stan än inne i centrum.

Polisgäng och Karlstad Kommun ljög media och allmänhet rakt upp i ansiktet hela tiden!

Nu vet alla bättre. Polisgänget och Kommunens styrande blåljög under hela resan såsom de värdiga representanter de utgör för det offentliga Sverige idag! De hade med facit i handen säkerligen för avsikt att hela tiden inköpa fastigheten och förde istället såväl media som allmänheten bakom ryggen då de upprepade gånger ljög dem rakt upp i ansiktet.

Kommunen tvingades betala 3,1 miljoner för en fastighet värderad till 1,7 miljoner. Det vill säga drygt 3,1 miljoner kronor i skattepengar förslösades på att inköpa en mc-klubbsfastighetistället för att pengarna kom Karlstads kommuns medborgare till godo i form av exempelvis. bättre skolor, vård, äldreboende och omsorg. Det är således inte pengar som fattas i Karlstads Kommun. Det är empati, rättskänsla, moral och sanningsenlighet som saknas. Men, det är väl inte karaktärsegenskaper som den sortens människor besitter som ger sig i lag med polisgäng för att i strid med lag systematiskt kränka bikers mänskliga rättigheter!

Hur det olagliga beslutet tillkom

Efter köpet höll kommunpamparna i form av hela kommunstyrelsen tillsammans med polisgängsledaren Rolf Sandberg hov inför media. Kommunpamparna företädda av i första hand kommunalrådet Henrik Lander (C) och oppositionsrådet Lena Melesjö Windahl berättade inför pressen att polisgäng och kommun fattat ett gemensamt beslut där de följt polisgängets rekommendation som rått kommunen att inköpa fastigheten. Samtidigt intygar även kommunföreträdarna att kommunen inte har någon som helst användning av fastigheten i nuläget. Köpet har inte föregåtts av behandling i nämnd, kommunstyrelse eller i kommunfullmäktige utan den icke lagliga beslutsgången har bestått i att kommunalråd och gruppledare informerats och beslutat gå vidare med att inköpa aktuell fastighet.

Allmänintresse ett absolut krav för kommunala inköp av mc-klubbsfastigheter

SKL, Sveriges Kommuner och Landstings, chefsjurist Staffan Wikell har tidigare uttalat sig i frågan kring vilka kriterier som måste föreligga för att kommuner legalt ska kunna inköpa mc-klubbsfastigheter. Wikell sade då följande: Så länge syftet med kommuners köp har ett allmänintresse är det lagligt… Domstolen är hård med att det måste finnas ett tydligt allmänintresse när kommunen köper en fastighet och (Sandvikens kommun, kommunen som var aktuell vid frågeställningen) säger själva att de inte har nytta av en hangar.

Inget som helst stöd i grundlag och/eller europakonventionen för fastighetsköpet

Regeringsformen 1:1, landets grundlag uttalar tydligt: Den offentliga makten utövas under lagarna. Texten innebär, på ren svenska, att varje myndighet och myndighetsperson måste ha ett direkt lagstöd för vaje åtgärd, beslut eller insats bakom sig. Står en sak inte klart och tydligt i lagen att den är tillåten är den istället förbjuden!

I det aktuella fallet finns inget som helst stöd i lagen:
– för att kommunen utan föregånde beslut går in och köper en fastighet

– för att kommunen köper en fastighet som inte kan motiveras vid inköpstillfället av et allmänintresse

– för att polisgänget och då dess operative polisgängsledare rekommenderar eller råder en kommun att inköpa en fastighet

Det innebär att varje enskild inblandad person har begått direkt kriminella handlingar. De har inget erforderligt lagstöd bakom sig. De har ett medvetet uppsåt i det att fastighetsköpet inte betingas av ett allmänintresse varför de köper den enbart för att obstruera för en mc-klubb. I och med obstuerandet gör sig såväl kommunföreträdare som poligängsföreträdare sig även skyldiga till att inskränka och begränsa föreningsfriheten vilket även det kräver lagstöd varför de även bryter mot såväl grundlag som europakonventionen. Tilläggas kan att bryter du mot lagen gör du dig självklart också skyldig till grovt tjänstefel…

Skrämmande att dräktiga av maktfullkomlighet fruktar de vare sig lag eller domstol

Polis och kommun löper således fullständigt amok då de för att störa och förstöra för en mc-klubb vidtar en rad olika handlingar som saknar lagstöd och därför istället bryter mot lagen. De löper helt enkelt amok och det värsta är kanske inte ens brotten i sig utan med den öppenhet de stolt förkunnar att de bryter mot lagen!

Fulla och dräktiga med tillförsikt och självförtroende skryter således företrädarna, på presskonferensen inför mediarepresentanter, om att de helt olagligt samarbetat för att olagligt inköpa en fástighet som om de vore juridiskt oåtkomliga i all sin smutsiga maktfullkomlighet. De tror verkligen på att tiden och lagen kan komma ifatt dem och att de framöver kan komma att få sona sina brott rent juridiskt. Det är kanske det värsta i hela soppan att det gått så långt att polisgängen och andra myndighetsföreträdare inte ens bryr sig om eller kalkylerar med att lagbrott kan bestraffas längre. Utan tror att det är helt fritt att överträda lagen gång på gång så länge det bara drabbar bikers. Skrämmande.

Mer om ärendet kommer.

Artikel 1

Artikel 2

SKL-uttalande

Varför polisgäng: http://www.payback.name/?p=10181

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin