Alliansen erkänner: Satsningen på polisen – Ett totalt fiasko!

Alliansen erkänner och oppositionen instämmer: Polissatsningen ett kapitalt fiasko! Alliansen erkänner nu det vi alla bikers redan vet, nämligen att satsning på polisen är ett totalt fiasko! Oppositionen kan inget annat än instämma varför vi här har ett unikt tillfälle: Alla partier, utan undantag, står på samma sida och tycker samma sak! Det är unikt!

Ny HD-dom ger dubbelbestraffade i skattemål möjlighet till resning och skadestånd!

  Ny HD-dom fastslår att tidigare dom rörande förbud mot dubbelbestraffning gäller retroaktivt Payback Sverige har tidigare rapporterat kring det faktum att Högsta Domstolen i en prejudicerande dom fastslagit att dubbelbestraffning i skattehänseende är förbjudet vilket innebar att förfarandet att dels påföras  skattetillägg och dels åtalats för skattebrott inte längre är tillåtet.

Glädjande besked till de som drabbats av såväl skattetillägg samt dömts för skattebrott! HD förbjuder dubbelbestraffning och öppnar för resning och skadestånd för drabbade!

Högsta Domstolen fastslår att dubbelbestaffning avseende skatter är förbjudet! Skatteverket har under de senaste åren specialgranskat en del bikers inom ramen för samverkande myndigheter. I flera fall har bikers drabbats av såväl skattetilägg som åtal för skattebrott och därvid i förlängningen dubbelbestraffats. Högsta Domstolen slår nu fast att ett sådant förfarande strider mot en tidigare …

MC-medlemmar friade på grund av putativt samtycke!

Det medialt uppmärksammade rättsfallet med tjallaren Mega och två mc-klubbsmedlemmar fick som bekant sitt avslut för 14 dagar sedan i och med att de bägge åtalade och försattes på fri fot. Hovrätten konstaterade att Mega kände till klubbreglerna om att han inte hade rätt att bära  tatueringen efter en uteslutning på grund av egna erfarenheter av uteslutningar.