Dagens Juridik tar upp Paybackdrivet JO-ärende!

Dagens Juridik tar upp Paybackdrivet ärende!

Dagens Juridik är en juridisk nätportal med stor tyngd och mycket högt förtroende som läses av närmast alla juridiskt sakkunniga samt de som arbetar med juridiska frågor i offentlig eller privat sektor.

Dagens Juridik har flera gånget tagit upp Paybacks juridiska ärenden och redogjort de fakta som framkommit vid granskningen vilket ger Payback stor cred även om organisationen inte omnämns med namn. Beslutsfattare och juridiskt sakkunniga letar ju därefter upp själva beslutet för att kunna tillgodogöra sig beslutet i alla delar.

Artikeln behandlade JO:s kritik mot polisens olaga och olämpliga handlande mot bikers!

Denna gången avsåg Dagens Juridiks artikel det beslut som JO fattade där JO utdelade kritik mot polisen för olaga kroppsvisitering, obstruerande av filmning av polisarbetet samt polisernas inkorrekta beteende.

Intressant i sammanhanget är också läsarnas kommentarer som följer efter artikeln där flera tar upp det faktum att trots att felaktig myndighetsutövning konstaterats så väljer JO att inte åtala poliser för tjänstefel…

Länk till artikeln i Dagens Juridik: http://www.dagensjuridik.se/2018/11/poliser-hindrade-advokat-fran-att-filma-olagligt-ingripande-inte-barnsligt-av-advokaten

Paybacks artikel om JO-beslutet

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin