Alliansen erkänner: Satsningen på polisen – Ett totalt fiasko!

Unite&Fight

Alliansen erkänner och oppositionen instämmer: Polissatsningen ett kapitalt fiasko!

Alliansen erkänner nu det vi alla bikers redan vet, nämligen att satsning på polisen är ett totalt fiasko! Oppositionen kan inget annat än instämma varför vi här har ett unikt tillfälle: Alla partier, utan undantag, står på samma sida och tycker samma sak! Det är unikt!

Och, vad är det då för fråga som på detta unika sätt enat de styrande partierna och partierna i opposition? Jo, polisen! Inte polisen i sig utan att alla från vänster till höger anser att de senaste årens stora satsning på polisen varit ett kapitalt fiasko!!!

Dagens Juridik och Blendow Group arrangerade debatt!

Den mycket ansedda facktidningen Dagens Juridik arrangerade tillsammans med Blendow Group  under torsdagskvällen en debatt mellan representanter från samtliga riksdagspartier varav flera representanter från det tunga Justitieutskottet. Kring en fråga var överraskande alla partier att eniga:

Den sista punkten på dagordningen handlade om den operativa polisverksamheten, vardagsbrottsligheten och den mångmiljardsatsning som Alliansregeringen har gjort på polisorganisationen under sina åtta år vid makten. Samtliga Allianspartier var djupt självkritiska och medgav öppet att detta har varit ett stort misslyckande.

Några av omdömena

Vi citerar här under några av omdömena:

Krister Hammarbergh (M):
– Andelen brott som klaras upp har blivit lägre och det är inte vi nöjda med.

Caroline Szyber (KD):
– Jag är verkligen besviken och när jag ser på det här så börjar jag nästan bli positiv till ministerstyre – för det är vad den här myndigheten skulle behöva. Problemet är från golv och hela vägen upp.

Johan Pehrson, (FP):
– Det är katastrofdåligt… Vi utser rikspolischef och länspolismästare och styr genom regleringsbrev och de förväntas utföra jobbet. Men vi har utsett fel personer och haft dålig styrning.

Christian Ottosson (C):
– Styrningen inom polisen är felaktig, organisationen är inte optimal och vi skulle behöva en mycket mer lokalt styrd polis. – Man lägger resurserna på fel sätt, man blandar för mycket ingripandeverksamhet med den lokala verksamheten. Det är för mycket mellanchefer.

Oppositionspartierna kunde inte annat än instämma.

Kommentar: Ja, vad var det Leif G W Persson fastslog redan för 13 år sedan? Jo, att Sverige har den lataste och mest inkompetenta poliskåren i världen!! Inget nytt under solen således!

Länk till artikel:
http://www.dagensjuridik.se/2014/03/alliansen-totalsagar-sin-egen-storsatsning-pa-polisen

Länk till debatten:
http://www.veckansjuridik.se/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin