• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Ny HD-dom ger dubbelbestraffade i skattemål möjlighet till resning och skadestånd!

Ny HD-dom ger dubbelbestraffade i skattemål möjlighet till resning och skadestånd!

 Unite&Fight

Ny HD-dom fastslår att tidigare dom rörande förbud mot dubbelbestraffning gäller retroaktivt

Payback Sverige har tidigare rapporterat kring det faktum att Högsta Domstolen i en prejudicerande dom fastslagit att dubbelbestraffning i skattehänseende är förbjudet vilket innebar att förfarandet att dels påföras  skattetillägg och dels åtalats för skattebrott inte längre är tillåtet.

Idag kom så ännu en prejudicerande HD-dom då den förra aktualiserade frågeställning: Ska domen också gälla retroaktivt i de fall där personer drabbats av dubbla påföljder? HD fastslår idag att domen ska gälla retroaktivt om brottmålet har prövats efter det att Europadomstolen den 10 februari 2009 ändrade sin tolkning av den enskildes skydd mot att en och samma gärning prövas i två olika förfaranden.

Praktiska konsekvenser för den som drabbats av dubbla påföljder

De personer som drabbats av dubbla påföljder, såväl skattetillägg som åtal för skattebrott, om brottsmålet har prövats efter den 10 februari 2009, kan nu söka resning och skadestånd utefter de HD-domar som beskrivits ovan. HD-domarna har mål nr: B 4946-12 samt Ö 1526-13.

Domslut, mål nr Ö-1526-13:
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2013/2013-07-16%20O%201526-13%20Beslut.pdf

Domslut, mål nr: B 4946-12:
http://www.payback.name/wp-content/uploads/hddomskatt.pdf

Paybacks tidigare artikel om att dubbelbestraffning i form av såväl skattetillägg som skattebrott är otillåtet:
http://www.payback.name/?p=10953

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin