• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Sveriges Juridiska Dagstidning, Dagens Juridik, skriver om JK-ärende där Polisen fastslogs ha brutit mot Europakonventionen!

Sveriges Juridiska Dagstidning, Dagens Juridik, skriver om JK-ärende där Polisen fastslogs ha brutit mot Europakonventionen!

Högt ansedd Juridisk dagstidning skriver om bikerärende!

Den högt ansedda Juridiska Dagstidningen Dagens Juridik har skrivit en längre artikel kring det sjätte Paybackdrivna ärendet där JK kroppsvisiterade och genomförde husrannsakan i fordon utefter föreningstillhörighet.

JK fastslog att polisinsatsen bröt mot såväl europakonventionen artikel 8 om rätten till privatliv samt mot Europadomstolens domslut i fallet Gillan och Quinton mot Storbritannien.

Artikeln är välskriven även om det förekommer felaktigheter samt tar upp och lägger onödig vikt vid ovidkommande saker. Det är dock mycket värdefullt då en juridisk facktidning med högt anseende väljer att skriva om juridiska ärenden kring bikerkulturen.

Artikel 

Paybacks artikel om JK-ärendet

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin