• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Klargörande om Payback Sveriges policy gentemot bikerklubbar och enskilda händelser

Klargörande om Payback Sveriges policy gentemot bikerklubbar och enskilda händelser

Payback Sveriges ansvar och uppgift!

De senaste månaderna har allt fler inkommande mejl behandlat olika händelser runt om i bikervärlden samt vad Payback har för inställning och/eller åsikt om olika saker eller inträffade händelser. Därför gör vi härmed ett klargörande om Payback Sveriges verksamhet. Förtydligandet avser vad Payback ska syssla med och om vad Payback inte ska syssla med så inget tvivel ska råda framöver rörande Paybacks arbete och verksamhet.

Payback Sverige är en officiell riksorganisation för bikers rättigheter med ansvaret att bekämpa alla former av negativ särbehandling såsom trakasserier, förföljelser, masskontroller och övergrepp gentemot enskilda bikers eller bikerklubbar.

Payback Sveriges uppgift är att driva övergripande juridiska ärenden vars utgång har betydelse för flertalet inom bikerkulturen och ärenden där ett rättegångsutslag kan komma att skapa ett prejudikat som kan påverka alla klubbar eller klubbmedlemmar.

Payback Sverige är en riksorganisation och ingen bikerklubb!

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter och inte en bikerklubb. Det innebär att vår verksamhet och vårt arbete riktar sig mot polis, politiker och media och för bikerklubbarna.

Payback vare sig eftersöker eller har någon möjlighet att ha insyn eller kunskap i interna klubbärenden och inte heller i ärenden mellan klubbar. Sådana saker är klubbpolitik och de är aldrig Paybacks sak att lägga sig i!

Det är således inte Paybacks uppgift att ta ställning till olika enskilda händelser inom kulturen och inte heller att uttrycka sin åsikt eller mening ikring sådana händelser. Det finns interna organ för att debattera sådana saker och det är inte och kommer heller aldrig att vara Paybacks uppgift att uttrycka sin åsikt i denna typ av ärenden eller ikring olika händelser.

Sverigemodellen

Ett bikerorgan vi ofta får frågor kring hur vi ser på är Sverigemodellen. Återigen, som bikerorganisation är det inte vår sak att tycka eller uttrycka åsikter om klubbinterna organ. Vi konstaterar bara att Sverigemodellen är ett helt lagligt organ som varje medverkande klubb har full rätt att delta i.

Att det inte är Payback Sveriges ensak att uttrycka åsikter kring Sverigemodellen innebär dock inte att vi inte tar ställning gentemot polisens eller medias försök att kriminalisera Sveriges bikerklubbar för deras medverkan i Sverigemodellen. Payback Sverige står upp för varje klubbs lagliga rätt att medverka i Sverigemodellen! Polis och media har inget som helst stöd i lagen och inga som helst lagliga befogenheter att förfölja eller demonisera bikerklubbar för deras lagliga medverkan i en laglig modell! Och, den lagliga rätten att deltaga och medverka i modellen kommer vi självklart såsom varande en riksorgansation för bikers rättigheter att stå upp för och hävda med alla lagliga medel!

Payback Sverige kommer aldrig att fördöma klubbar eller ta ställning emot någon klubb

Payback tar inte heller ställning i konflikter emellan klubbar. Payback tar inte parti för ett läger gentemot ett annat. Paybacks uppgift är att förhålla sig absolut neutral gentemot bikerkulturens klubbar.

Det händer med jämna mellanrum att personer anser att vi bör fördöma andra klubbar eller ta ställning emot någon klubb i samband med något som inträffat.

Låt oss klargöra väldigt tydligt. Payback Sverige kommer aldrig under några som helst omständigheter att fördöma någon enskild klubb! Payback Sverige kommer inte heller någonsin att ta ställning emot någon klubb och då eventuellt för någon annan. Det är återigen inte Payback Sveriges sak att göra såsom varande en bikerorganisation!

Undantag

Alla regler sägs ha undantag och så också Payback Sveriges Policy. Policyn ovan förutsätter ju att vi pratar om bikerklubbar som verkligen innehar och kör motorcykel. Om en klubb inte innehar eller kör hoj och inte heller har innehavet och hojkörandet som en absolut förutsättning för klubbverksamheten så föreligger ett utrymme för Payback att faktiskt utdela kritik. Den kritiken kommer ju då inte heller att drabba vad som menas med en bikerklubb utan under sådana förutsättningar en helt vanlig förening utan bikeranknytning.

Detta är Payback Sveriges officiella Policy. En som vi ser det – klar och tydlig policy som borde kunna respekteras rakt över då det är en riksorganisations policy byggd på bikerkulturens värderingar.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin