• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • SMC Väst bojkottar Trollhättan Biker Meet på grund av felaktigt klientel! Läs brevet!

SMC Väst bojkottar Trollhättan Biker Meet på grund av felaktigt klientel! Läs brevet!

SMC Väst bojkottar Trollhättan Bike Meet på grundval av att “fel klientel” deltager. SMC Västs representant påstår att anledningen är att en person från Bandidos skulle ha varit närvarande som utställare/försäljare vid förra årets arrangemang. Ett påstående som vid kontroll inte visade sig vara sant + att personer klubbar antingen de är från Bandidos eller andra klubbar självklart har både rätt och möjlighet att delta. Vad gäller kriminalitet har ju SMC haft kampanjer tidigare som riktats mot såväl Bandidos som Hells Angels vilket inte fallit i glömska från bikerkulturens sida.

Arrangörerna för Trollhättan Biker Meet har skickat ett brev till SMC centralt som på över en vecka inte ens bemödat sig om att besvara skrivelsen. Brevet redovisas nedan.

Paybacks inställning är självklart att alla klubbar har en självklar rättighet att delta vid olika mc-arrangemang och vad gäller kriminalitet verkar SMC sitta på uppgifter om klubbar som inte ens polisen kunnat redovisa. Vi uppmanar nu SMC Centralt att inkomma med fakta och en förklaring till det lokala SMC Västs beteende och påstående.

Det är mycket dåligt beteende att det även inom kulturen sker negativ särbehandling. Vi uppmanar nu sveriges bikerklubbar att ompröva sitt engagemang i SMC och ta klar och tydlig ställning emot alla parter som står för och försvarar all form av negativ särbehandling av bikerkulturen och avsluta alla vidare engagemang i en förening som företräder sådan inställning.

smcotrollhattanbikermeet

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin