• Hemsida
  • >
  • olaga intrång på privat väg och mark
  • Svaret på polisutredningen kring Österlen Rumble Run nu insänt till JO!

    Payback Sverige har nu som juridiskt ombud för Wheel Legs MC, i nära samarbete med klubben utarbetat, färdigställt och insänt svaret på Polismyndighetens utredningsslutsatser rörande det vi anser är ett solklart fall av olaga intrång på privat mark och område. Till stöd för vår sak har även bifogats nio olika kort på skyltar vid in-, […]