• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Info: Ekobrottmyndigheten omvandlas til en rikstäckande kriminalunderrättelsetjänst!

Info: Ekobrottmyndigheten omvandlas til en rikstäckande kriminalunderrättelsetjänst!

Regeringen har givit Ekobrottsmyndigheten i uppdrag att skapa en rikstäckande kriminalunderrättelsetjänst inom Ekobrottsområdet. Ekobrottsmyndigheten får samtidigt ett nationellt ansvar för Ekobrottsbekämpningen från och med den 1 juli 2013. Satsningar görs också för att myndigheten ska kunna bygga upp en rikstäckande kriminalunderrättelsetjänst på ekobrottsområdet vilket förbättrar möjligheterna att spåra och säkra vinster från kriminella verksamheter.

Ekobrottsmyndigheten ansvarar för ekobrottsärenden som framför allt rör skattebrott och borgenärsbrott i storstadslänen och vissa angränsande län. Detta ansvar utvidgas nu till hela landet genom att verksamhet flyttas från Polisen och Åklagarmyndigheten till Ekobrottsmyndigheten.

Regeringen skriver även: Genom att stora delar av ekobrottsbekämpningen från och med den 1 juli nästa år koncentreras till Ekobrottsmyndigheten skapas förutsättningar för effektivare brottsutredningar och en mer enhetlig behandling av dessa. Samtidigt ökar också kraven på samverkan mellan rättsväsendets myndigheter, eftersom en stor del av brottsligheten är multikriminell och kräver insatser från flera myndigheter.

En viktig uppgift för de brottsbekämpande myndigheterna är att slå mot den främsta drivkraften bakom brottsligheten genom att spåra och säkra vinsterna från brottslighet. Regeringen satsar därför 30 miljoner kronor för att Ekobrottsmyndigheten ska kunna bygga upp en nationell kriminalunderrättelsetjänst på ekobrottsområdet. Detta förbättrar möjligheterna för Ekobrottsmyndigheten att kartlägga utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten och komma åt vinster från kriminella verksamheter. En nationell kriminalunderrättelsetjänst är också viktig för den nationella satsningen mot grov organiserad brottslighet som regeringen prioriterat sedan tidigare.

Se vidare:
http://www.regeringen.se/sb/d/15919/a/198510

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/press/nyheter/2012/9/ekobrottsmyndigheten-far-riksansvar/

 

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin