Bandidos MC tar strid för besittningsrätten i hyresnämnden!

Huddinge kommun köpte utan lagstöd i april 2012 en lokal som hyrdes av Bandidos MC. För att en kommun ska ha laglig rätt att köpa en fastighet krävs ett allmänintresse i inledande skede vilket betingas exempelvis betingas av att kommunen har ett behov av fastigheten för kommunal verksamhet eller beslutade planer på att använda fastigheten till ett ändåmäl som är allmänintresse för kommunens medborgare.

Bandidos MC utnyttjar nu sin lagliga besittningsrätt och vägrar avflytta varvid ärendet blir föremål för prövning i hyresnämnden. Ett mycket bra initiativ vilket också kan innebära att prejudikat skapas att användas för liknande fall framöver ifråga om fastigheter som hyrs av mc-klubbar och där kommuner köper fastigheter enbart i avsikt att vräka bikerklubbar.

– Vi har besittningsrätt i Sverige som gör att man kan motsätta sig en uppsägning och det är det som har skett i det här fallet, säger centerpartisten Christian Ottosson (C) som är ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd.

Länk till artikel:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/bandidos-kvar-i-villan-i-huddinge

Om besittningsrätt:
http://www.hyresnamnden.se/Besittningsskydd/Besittningsskydd—Bostad/

Se även:
http://lt.se/nyheter/nykvarn/1.1797973-payback-ifragasatter-kopet-av-vagos-lokala

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin