• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Polisens fula ansikte demaskeras i allt snabbare takt och media bär ett tungt ansvar för de uppkomna situationerna!

Polisens fula ansikte demaskeras i allt snabbare takt och media bär ett tungt ansvar för de uppkomna situationerna!

Polisens fula ansikte demaskeras i allt snabbare takt och media bär ett tungt ansvar!

Polisen är en icke lärande organisation vilket gör att misstag inom organisationsarbetet obevekligen upprepas. I förlängningen innebär det även att det blir oundvikligt att misstagen efterhand också kommer att drabba grupper även utanför bikerkulturen och ställa polismyndigheten helt naken för de som vågar se verkligheten såsom den är och inte hellre vill leva kvar i en verklighetsfrämmande drömvärld inbäddad i sockervadd och rosa fluff-fluff.

På sistone har polisens demaskering accelererat allt fortare. Vi kommer här i denna artikel bara peka på tre nyligen aktualiserade företeelser som är välkända inom bikervärlden och peka på vad som nyligen aktualiserats och på vilket vis inte bara polismyndigheten själv bär skuld utan även hur i förlängningen medias överseende med polisens olaga arbetsmetoder mot bikers är en stor faktor i vad som nu händer.

Sekretesstämplande av dokument för att undkomma bilan av rättvisans damoklessvärd

Bikers

Tiden tenderar alltid att ge de som driver en rättfärdig sak rätt. Payback har utpekats som en fara för rikets säkerhet och landets försvar då vi begärt ut dokument och uppgifter som polisen enligt lag är skyldiga att lämna ut. Uppgifter från Polismyndigheten som media frikostigt återgivit utan att ifrågasätta. Men tiden har nu givit Payback rätt i att polismyndigheten använder sekretesstämpeln för att skydda sig själva när fel begåtts!

Polisen

När en polischef var under misstanke för barnpornografibrott uppmanades personen att avgå . Förundersökningen inleddes men lades ner och när Aftonbladet fick nys om saken och begärde ut förundersökningen (som är en allmän handling) sekretesstämplade helt enkelt polismyndigheten utredningen för att slippa stå till svars för att inte ha åtalat polischefen trots att personen bland annat erkänt att han hade barnpornografi i datorn. Ingen husrannsakan, inget åtal och sekretessbelagd förundersökning…

Så här skriver Aftonbladet om fallet: Polischefen anmäldes för barnpornografibrott efter att han för flera personer berättat om sitt sexuella intresse för barn.
Han berättade om bilder han hade – föreställande barn som våldtogs av vuxna.
En förundersökning inleddes – men i stället för att leta efter bevis lade åklagaren ner utredningen – i brist på bevis.
Polischefen uppmanades att säga upp sig – och historien sopades under mattan.

Se: http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22006938.ab

Olaga registrering

Bikers

Payback Sverige har tidigare skrivit om olaga bikerregistrering utan att media skrivit en rad om saken . Vi har även lagt fram dokument som påvisar polisens systematiska registrering av bikers vid kontroller och vilka uppgifter som ska dokumenteras vid kontrollerna. Uppgifter som vid registreringen inte sker i samband med misstänkt brottslighet och därför är olaglig. Se: http://www.payback.name/?p=11657

Polisprofessor Leif G W Persson gjorde också i programmet : Efter 10” i TV 4 följande uttalanden rörande bikerregister:

9.27 G W Persson säger: Vi har en motsvarande sån där (apropå register kring romer) över landets mc-busar och det är också så att deras minderåriga barn har hamnat där. I den vidare konversationen framgår därefter att kravet är att det finns ett brott i botten som behöver utredas för att registreringen ska få ske. Se: http://www.payback.name/?p=11750

Payback har således ett flertal gånger påpekat och uppmärksammat polisens olaga registrering av bikers utan att media skrivit en rad om saken och nu ser vi resultatet när samma fenomen gång efter annan drabbar även andra grupper. Här har media ett tydligt ansvar för följderna i det de gör skillnad på bikers och andra medborgare.

Polisen

Polismyndigheten fälldes tidigare för att ha upprättat ett register över romer, anhöriga och barn utan att registret var uppbyggt kring misstankar om konkret brottslighet varför registret var olagligt.

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har nu ännu en gång inlett en granskning av polisens registrering av personuppgifter om så kallade utsatta EU-medborgare, vilket i klartext innebär romerska tiggare. Även denna gång har polisen beslagtagits att ha fört ett register som ej bygger på registrering av personer misstänkta för konkret brottslighet.
Se: http://www.sakint.se/

Polisens värdegrund, övervåld och bristande dokumentation

Payback

Payback har tidigare drivit ett ärende kring Polisens övervåld av skiftande slag mot festdeltagarna vid Punisher MC:s julfest i december 2011. Polisen fälldes på sju olika punkter och kritiserades skarpt av JO varefter skadestånd yrkats och nu ligger hos JK för beslut. Endast en tidning kan sägas ha skrivit om saken trots de mycket allvarliga övergreppen som riktades mot festdeltagarna. Nu föreligger resultatet av att media inte i tid skildrat polisövergrepp mot bikers och därvid kunnat få upp polisens värdegrund, våldsanvändning och människosyn till debatt i ett tidigare skede.

Vi har också ett flertal gånger skrivit om att polisen uppger att Händelserapport saknas för tillslag, kontroller med flera åtgärder varför inte polisen kan ha varit på plats och att polisinsatserna inte ägt rum. Polisen har ljugit sig blåa i ansiktet men då det ”bara” drabbat bikers har media saknat allt intresse av att skildra saken. För bikers är ju som förra justitieministern Beatrice Ask yttrade: Icke skyddsvärda personer!?

Länk till artikel om JO-beslutet kring julfesten: http://www.payback.name/?p=10793

Länk till artikel om polisövergreppen i samband med Hjulfesten: http://www.payback.name/?p=5260

Polisens övervåld, värdegrund och “försvunna händelserapporter”

Norrköpings Tidningar publicerade för ett tag sedan en video tagen under en polisinsats.
Vi citerar: Filmen visar hur tungt beväpnade poliser i balaklavor går in i en lägenhet efter att ha brutit upp dörren. Samtidigt skriker chefen, insatsledaren: ”Döda de jävlarna. På dem nu”.

Detta språkbruk och oerhört aggressiva inställning är tyvärr inget nytt utan vardagsmat för bikers som upplevt liknande situationer många gånger tidigare. Vi har också påpekat beteendet flera gånger tidigare utan att en enda journalist i Sverige rört ett finger eller gjort någon form av undersökning rörande sanningshalten i våra utsagor. Ty så behandlar polisen vanligare än inte bikers i normalfallen. Detta är inget nytt beteende från polisens sida. Detta är inget ovanligt beteende från polisens sida. Det har bara för en gångs skull råkat hamnat på en videofil som media fått tillgång till. Det är det enda nya och överraskande i situationen.

Det är heller inget nytt, som vi skriver om ovan, att det ”råkar” saknas händelserapport över polisinsatsen. Det är om inte vanligt så långt ifrån ovanligt heller. Det har skett en hel del gånger under många års tid att polisen inte har någon händelserapport över insatser som flertalet personer bevittnat. Det enda nya är att det nu lagts fram bevis även för den saken i media. Kanske dags för media att börja granska polisens arbete mot bikers och bikerklubbar då metoderna nu bevisligen börjar spilla över även på andra grupper, eller vad säger ni?

Se: http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/gruppchefen-doda-de-javlarna-se-filmen-fran-polisens-tillslag-12337152.aspx

Uppmaning till Sveriges journalistkår

Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det är ett citat som ofta felaktigt tillskrivs Voltaire men som i själva verket har Evelyn Beatrice Hall som upphovskvinna.

Många journalister, har vi förstått, tycker väldigt illa om bikers och bikerklubbar som företeelse. De hatar vår moral, våra värderingar samt vår livsstil i största allmänhet. Det är helt ok. Hata oss bäst ni vill. Vi är inte bikers, och har inte heller valt bikerlivet, för att vinna några popularitetstävlingar. Vi är bikers för att det är det vi är och inget annat!

Men, och det är ett stort MEN: Ni gör fruktansvärt fel när ni låter ert hat till bikers som grupp överskugga och förblinda ert rättsmedvetande och därmed blundar för uppenbara juridiska övergrepp riktade mot bikers. Det är ert arbete och er plikt att granska makten och att undersöka varenda form av diskriminering eller övergrepp som drabbar alla former av grupperingar.

För genom att systematiskt blunda för alla övergrepp som polisen utövat mot bikers under 25 år, och genom att därvid struntat i att granska polismetoderna, bär ni också en stor del av skulden för att ni möjliggjort för polisen att fortsätta arbeta med olagliga metoder. Metoder som nu börjat spilla över på allt fler grupper i samhället som klart framgår av artikelinlägget ovan.

Så börja göra ert jobb! Läs Payback och följ upp alla de fall vi anmäler till JO eller driver såsom stämningar. Läs och följ upp de vittnesmål och den fakta- och forskningssammanställning vi gjort kring begreppet ”kriminella mc-gäng” på de särskilda sidorna på Nättidningen Payback. För om ni inte gör så ger ni polisen ett frikort att till slut behandla alla medborgare såsom de behandlat bikers. Och det är väl kanske inte vad ni vill, eller?

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin