• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Payback Sverige frågar Polisen i Skåne vilket lagstöd de kan hänvisa till vid systematiska kontroller?

Payback Sverige frågar Polisen i Skåne vilket lagstöd de kan hänvisa till vid systematiska kontroller?

payback_Support12_v3

Payback Sverige har idag, fredagen den 1 mars 2013, per mejl skickat följande frågeställningar till Polismyndigheten i Skåne att besvara:

Bakgrund

Polisen har under den senaste tiden mött hård kritik för att ha kontrollerat så kallade papperslösas id utan att misstanke om brott förelegat. Henrik Bergquist, kansliråd på regerinskansliet och expert på mänskliga rättigheter skrev bland annat följande i en debattartikel:

Att kontrollera människor utan misstanke om brott strider mot Europakonventionen.

Regler och praxis inom folkrätten är därför tydliga; som regel ska staten ha en grundad misstanke om brott för att uppehålla en person. I annat fall är den skyldig att avstå från att inkräkta på den enskildes rätt till skydd för privatlivet, en rättighet föreskriven i artikel 8 i Europakonventionen. Bland annat härav kommer förbudet mot rutinkontroller av id-handlingar på allmän plats.

Kan man förstå av sammanhanget vad den offentliga maktens företrädare kan ha rimlig anledning att göra – stickkontroller längs en väg av körkort och annat som berör möjliga överträdelser av trafikregler – kan polisens uppehållande av enskilda personer också vara befogad.

Av särskilt intresse under senare år är 2010 års utslag i fallet Gillan och Quinton mot Storbritannien. Fallet gällde att polisen med åberopande av lagstiftning mot terrorism hade gripit två personer på väg till en demonstration vid en vapenmässa. Inte ens i fråga om ett så allvarligt område som terrorism fann domstolen det befogat att polisen utan grundad misstanke om brott fick uppehålla och begära id-handling av enskilda personer

Källa:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kontroller-i-t-banan-brott-mot-folkratten_7945848.svd

Pdf-version

Aktuell händelse

Onsdagen den 27 februari genomförde polisen i Skåne en kontroll av personer på väg till en mc-klubb. ”En handfull polispatruller kontrollerade de personer som var på väg till HA-lokalen på Bruksvägen i Åkarp. – Vi gör regelbundna kontroller av mc-miljöerna för att få bort vapen och upptäcka andra brott”, säger Calle Persson vid Skånepolisen.

Källa: http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/burlov/has-lokaler-kontrolleras-i-akarp/

Pdf-fil

Calle Persson uppger i ovanstående uttalande att polisen regelbundet kontrollerar personer ur mc-miljön för att få bort vapen och upptäcka andra brott. Sydsvenskans reporter rapporterar även att de personer som var på väg till klubblokalen kontrollerades.

Frågeställningar till Polismyndigheten i Skåne

Det är förbjudet att kontrollera personer utan misstanke om brott och staten (polisen) måste ha en grundad misstanke om brott för att få uppehålla en person därav förbudet mot rutinkontroller av id-handlingar på allmän plats.

Regeringsformen 1:1 stadgar att: Den offentliga makten utövas under lagarna vilket innebär att all myndighetsverksamhet måste ha ett uttryckt stöd i lagen.

Våra frågeställningar är då som följer:

Vilket lagstöd kan polisen hänvisa till för att genomföra systematiska id-kontroller, med påföljande registrering, av personer ifrån mc-miljön såsom skedde i Åkarp och överhuvudtaget?

Vilket lagstöd kan polisen hänvisa till för att genomföra regelbundna kontroller av mc-miljöerna då det måste föreligga särskilda omständigheter, konkreta brottsmisstankar, i varje enskilt fall och då sådan kontroll inte får ske för att upptäcka brott, såsom polismannen i artikeln uttalar?

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin