• Polisens Chappen-kontroller och oproportionerliga insats nu JO-anmäld!

    Payback Sverige har nu sammanställt och till JO insänt de från olika klubbar inkommande anmälningsunderlaget rörande polisens kontrollformer och oproportionerliga polisinsats i samband med evenemanget Till minne av Swedish Bike Meet den 1-3 juni 2012. Anmälan avser de många kränkande formerna av kontroller och direkta åsiktsregistreringar polisen utsatte i första hand de besökande ryggmärkesklubbarnas medlemmar […]