Payback Sverige har utsett Generalsekreterare!

 

Payback Sveriges styrelse utsåg Generalsekreterare!

Payback Sverige valde under styrelsemötet den 4 oktober Peter Schjerva till Generalsekreterare för Payback Sverige. Samtliga i styrelsen samt styrelseråden (regionsombudsklubbarna) stödde enhälligt lagt förslag. Vald person avstod att rösta.

Avsikten med valet av en Generalsekreterare

Anledningen till att Payback Sverige valt att utse en Generalsekreterare är följande:

1. Payback Sverige är en växande organisation som under de närmaste åren kommer att expandera verksamheten utåt väsentligt på grund av stora kommande, medialt intressanta mål.

Payback Sverige väljer därför att redan nu anpassa organisationens kostym för en större roll och därigenom vinna större tyngd och förtroende gentemot media och allmänhet på grundval av organisationens uppbyggnad.

2. De valda personernas roller har inte vunnit förtroende gentemot myndigheterna varför en mängd extra dokumentation behövt insändas i olika ärenden för att styrka ombudets rätt att företräda föreningen. Genom valet har dessa tidsödande och komplicerande moment nu eliminerats.

3. Payback Sverige har efter senaste årsmöte fått en organisation som inte haft styrelseposter som motsvarat arbetsuppgifterna vilket organisationen nu erhåller. Ett faktum som även skapat förvirring bland klubbarna över de olika personernas roller i Payback Sverige.

Valet innebär således ingen förändring av styrelseledamöternas arbetsuppgifter och roller i organisationen utan innebär istället ett förtydligande av varje persons arbetsuppgifter och ett säkerställande av behörighet att företräda föreningen. Således är även i fortsättningen Ordförande Håkan Tedelius klubbtalesman och Vice Ordförande Ismo Salmi presstalesman.

Payback Sveriges styrelse och arbetsuppgifter

Generalsekreterare, verksamhetschef, juridisk samordning, drivande av nättidningen Payback samt officiella skrivelser: Peter Schjerva

Ordförande, klubbtalesman, leder styrelsens arbete samt säkerställer föreningsrätten: Håkan Tedelius

Vice ordförande och presstalesman: Advokat Ismo Salmi

Kassör: Anna Nilsson – Bokföring, Medlemsregistrering, Inköp, Medlemsutskick, Kontaktperson – försäljning

Ledamot: Jan “Tutte” Andersson, Wheel Legs MC – Sponsoransvarig och Föreningsrätt

Suppleanter

Maine Löfmark

John Jacobsson, Overdooze MC

Bob Johnsson, Wheel Legs MC

Styrelseråd

6 st Regionsombudsklubbar

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin