• Payback Sverige har utsett Generalsekreterare!

      Payback Sveriges styrelse utsåg Generalsekreterare! Payback Sverige valde under styrelsemötet den 4 oktober Peter Schjerva till Generalsekreterare för Payback Sverige. Samtliga i styrelsen samt styrelseråden (regionsombudsklubbarna) stödde enhälligt lagt förslag. Vald person avstod att rösta. Avsikten med valet av en Generalsekreterare Anledningen till att Payback Sverige valt att utse en Generalsekreterare är följande: