• Avskedskrönika

    Avskedskrönika Så har jag då kommit till vägs ände efter 14 år i Paybacks ledning, då jag nu lämnat Payback i samband med årsmötet 2023 under lördagen. Januari 2009 startade jag upp Nättidningen Payback för att ha en plattform att bemöta olika faktafel kring bikers. Redan efter fyra månader införde först en kommun och sen […]
  • Payback Sverige har utsett Generalsekreterare!

      Payback Sveriges styrelse utsåg Generalsekreterare! Payback Sverige valde under styrelsemötet den 4 oktober Peter Schjerva till Generalsekreterare för Payback Sverige. Samtliga i styrelsen samt styrelseråden (regionsombudsklubbarna) stödde enhälligt lagt förslag. Vald person avstod att rösta. Avsikten med valet av en Generalsekreterare Anledningen till att Payback Sverige valt att utse en Generalsekreterare är följande: