• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • SD-företrädare tar bladet från munnen och pekar ut Hells Angels MC, och i förlängningen Red Devils MC som kriminella organisationer och som del av den organiserade brottsligheten!!

SD-företrädare tar bladet från munnen och pekar ut Hells Angels MC, och i förlängningen Red Devils MC som kriminella organisationer och som del av den organiserade brottsligheten!!

Bakgrund

Sverigedemokraterna (SD) har i alla år gått som katten kring het gröt och undvikit att uttala specifikt kring mc-klubbar och deras status. Partiet har även utmärkt sig för att ha det hårdaste programmet för att förbjuda, förstöra och motverka kriminella organisationer med bland annat fängelsestraff för blotta medlemskapet i samman-slutningar de menar utgör kriminella organisationer.

Tommy Bech gick i en tidigare artikel i Norra Halland emot Kungsbackas Polischefs kring mc-klubbarna Hells Angels MC och Red Devils MC:s utpekanden som varande kriminella organisationer som skapar otrygghet i Kungsbacka. Bech ville dock inte bekräfta att han inte ansåg att mc-klubbarna vara kriminella organisationer och inte heller uttala sig kring hur hans åsikter står sig gentemot partiets.

Redan vid den backningen förelåg misstankar att Bech kanske insåg att hans förhållningssätt stred mot partiet vilket väl bevisas fullt ut när han nu skriver en debattinlägg där han direkt pekar ut Hells Angels MC som en kriminell organisation och därmed i förlängningen även Red Devils MC i sig handlade om Red Devils MC.

Bech pekar också ut mc-klubbarna som varande en del i den organiserade brottsligheten.

Uttalanden från SD-företrädaren

Jag förstår dock självklart att kriminella organisationer som exempelvis HA skapar andra problem för såväl enskilda individer som samhället i stort, vilket måste tas på fullaste allvar.

Det ska dock inte innebära att man bortser från problemen med den organiserade brottsligheten.

Jag medger att jag borde varit tydligare kring detta och vill även vara tydlig med att alla former av kriminella organisationer i kommunen ska motarbetas med kraft.

Kungsbacka ska inte vara en fristad för kriminella organisationer eller grupperingar och polisen har mitt fulla stöd i deras arbete med detta.

Slutsats

Efter dessa dementerade uttalanden som kommer elva dagar efter artikel i vilken Bech tog ställning emot Polischefen kan det ju inte råda något tvivel om att SD-företrädaren varit i kontakt med partiledningen och fått direktiv om att dementera och rätta tidigare uttalanden och inta polisens ställning gentemot mc-klubbarna.

Så nu vet vi också att SD:s motioner kring ”Kriminella organisationer” inkluderar mc-klubbarna.

Aktuellt Debattinlägg från SD-företrädaren

Artikel kring SD-företrädarens tidigare uttalanden

SD-motion kring förbjudandet av kriminella organisationer

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin