• Payback Sverige har fler pågående ärenden än någonsin tidigare!

    Historiskt många Paybackärenden! Payback Sverige har fler pågående ärenden än någonsin tidigare i organisationens historia. Just nu finns 22 aktiva ärenden varav bland annat 9 st kontrollärenden som består av minst två av delarna id-kontroll/kroppsvisitation/fordons- eller mc-väskgenomsökning. Därutöver i vissa fall kroppsbesiktning. Vi har även 4 st husrannsakningar hos mc-klubbar. 5 st återkallande alternativt nekande […]