• Om Gangsters förklädda till poliser! Del 2/2

    Människovärdesprincipen är oförenlig med alla former av negativ särbehandling! Ann Heberlein är teologie doktor och professor i Etik vid Lunds Universitet. Heberlein konstaterar i sin bok Etik: Människa, Moral, Mening att Människovärdesprincipen, som den formuleras i Statens Offentliga Utredningar (Människovärdesprincipen innebär att alla människor har samma värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället… Källa SOU […]