• Justitieministern uttalade att Bikers är icke skyddsvärda personer!! Del 2/2

    Payback skrev under gårdagen om Ann Heberleins uttalanden om det okränkbara människovärdet i boken Etik: Människa, Moral och Mening. Vi lovade att utveckla avsikten  och sätta in människovärdet i ett större sammanhang i  en kommande artikel vilket vi härmed gör i del 2 om avhumaniseringens olika steg. Varje samhälle måste ha en fiende! Varje tid måste tydligen […]
 • Om bikers och varje människas okränkbara rättigheter! Del 1/2

  Om Ann Heberlein Ann Heberlein är teologie doktor och professor i Etik vid Lunds Universitet och har ett av vårt lands otvivelaktigt skarpaste intellekt varför hon också framträder flitigt i olika medier som samhällsdebattör. Heberlein har även bland annat skrivit boken Etik: Människa, Moral, Mening som behandlar allmänmänsklig moral.
 • Om Gangsters förklädda till poliser! Del 2/2

  Människovärdesprincipen är oförenlig med alla former av negativ särbehandling! Ann Heberlein är teologie doktor och professor i Etik vid Lunds Universitet. Heberlein konstaterar i sin bok Etik: Människa, Moral, Mening att Människovärdesprincipen, som den formuleras i Statens Offentliga Utredningar (Människovärdesprincipen innebär att alla människor har samma värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället… Källa SOU […]
 • Så avhumaniseras en misshaglig och ”icke skyddsvärd grupp” – Bikers! Del 2/2

  Payback skrev under gårdagen om Ann Heberleins uttalanden om det okränkbara människovärdet i boken Etik: Människa, Moral och Mening. Vi lovade att utveckla avsikten  och sätta in människovärdet i ett större sammanhang i  en kommande artikel vilket vi härmed gör i del 2 om avhumaniseringens olika steg. Varje samhälle måste ha en fiende! Varje tid måste tydligen utse […]
 • Om Ann Heberlein, människovärdet och varje människas okränkbara rättigheter! Del 1/2

  Om Ann Heberlein Ann Heberlein är teologie doktor och professor i Etik vid Lunds Universitet och har en av vårt lands otvivelaktigt skarpaste hjärnor varför hon också framträder flitigt i olika medier som samhällsdebattör. Heberlein är aktuell med boken: Etik: Människa, Moral, Mening. Heberlein är också en flitig samhällsdebattör i många olika frågor och författare till en rad […]