Nyanser Kalmendal, Stjernkvist och Bergqvist. Nyanser och besinning!

Så länge ingen har den fulla bilden av ett skeende bör man iaktta varsamhet och återhållsamhet i sina kommentarer och krav på åtgärder kring olika händelser. Det gäller inte minst i Norrköping där kommunalpolitiker och polisen i dagarna dels använder ett språkbruk som är fullkomligt oacceptabelt men även direkt utnyttjar situationen för att göra sig själva bemärkta och föra sin egen, privata agenda upp på dagordningen.

Det är aldrig okay att utnyttja tragiska situationer vare sig till att angripa subkulturer som helhet eller använda gruppers eller enskilda individers handlingar som ursäkt för att ytterligare demonisera eller införa ytterligare inskränkningar eller störningar mot en hel kultur. Speciellt inte så länge individernas status inte är klargjorda eller om händelsen är resultatet av enskilda individers konflikter!

Att som Bergqvist vilja bygga en karriär på uttalanden om människor som avskum, drägg och pack är kännetecknande för den skrupellöse opportunisten och personen som är beredd att klättra upp och över lik för att komma till toppen. Det är svagt. Det är lågt! Det är klättergrodans och asgamens beteende enligt  min personliga uppfattning.

Nyanser, pågar, och besinning!

Alla händelser kan skildras utifrån olika perspektiv. De senaste dagarnas händelser har närmast gjort detta faktum övertydligt. En seriös aktör väljer ett förhållningssätt. Återhållsamt, nyanserat och sätter in händelsen i ett större sammnhang utan att låta fakta i saken komma på skam. Så gör Ulf Kristiansson i Helsingborgs Dagblad. Där han i ett reportage knyter an till den egna personen och låter en nyanserad socialskildring ligga till grund för reportaget.

I Norrköping har politiker och polis givit ett helt annat intryck. Hysteri, pöbel och kostymnisseupplopp är väl orden som kommer till först till en. Stämningen är närmast hysterisk som när en sten faller på en myrstack. Alla myrorna springer hysteriskt runt och över varann och ingen uträttar någonting av värde. Det är stämningen, kaoset och upploppets tidevarv. Förslag utan eftertanke kastas fram oavsett vem de i förlängningen drabbar och hur. Ord smiter från munnen. Utan tanke, nyans eller minsta form av varsamhet. De som tidigare fått träda tillbaka pressar på för att återta sin forna position. Det är kaos. Det är lynchmobb. Det är ineffektivitet i sin renaste form där omdömet grumlas av hat och känslor!

Läs igenom nedanstående länkar och jämför rapporteringen och nyanseringen i reportagen. Läs också det akademiska arbetet om Effekter av mc-klubbar på brottsfrekvensen i området. Ett arbete vars slutsats är att en mc-klubb i området drastiskt minskar brottsligheten. Och, att utefter forskning fatta förhastade beslut i motsatt riktning är därför självklart inte rätt väg att gå. Så, låt karriäranspråken vila. Agera som politiker och polis i allmänhetens tjänst och med alla medborgarnas bästa för era ögon, även bikerkulturens!  För det är just allmänhetens tjänare ni är – Bergqvist, Stjernkvist och Kalmendal!

Läs Ulf Kristianssons reportage:

http://hd.se/helsingborg/2011/07/01/for-forsta-gangen/

Läs Stjernkvists förslag:

http://www.folkbladet.se/2010/nyheter/default.aspx?articleid=5692522

Lyssna på Bergqvists uttalanden:

http://www.nt.se/24nt/#category=5629214&date=2011-6&clip=6968329&startTime=0m0s

Läs Kalmendals uttalanden:

http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6968510

Länk till de akademiska arbetet om att mc-klubbsnärvaro minskar brottsligheten i området:

http://www.uppsatser.se/uppsats/2c2f79c234/

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin