• Måttet rågat! Nu startar Payback en ”Namninsamling mot all form av negativ särbehandling av bikerkulturen!”

  Under onsdagen uttalade Robert Kalmendal, chef narkotika- och underrättelseenheten i Östergötland följande: ”Samarbetet med krogarna är även en av våra uppgifter. Polisen kommer åka ut och ha samarbetssamtal med krogägare som får berätta om förhållandena på just sin krog. De ska känna att de har ett direkt stöd från polisen, berättar Robert Kalmendal. Krogägare ska […]
 • Nyanser Kalmendal, Stjernkvist och Bergqvist. Nyanser och besinning!

  Så länge ingen har den fulla bilden av ett skeende bör man iaktta varsamhet och återhållsamhet i sina kommentarer och krav på åtgärder kring olika händelser. Det gäller inte minst i Norrköping där kommunalpolitiker och polisen i dagarna dels använder ett språkbruk som är fullkomligt oacceptabelt men även direkt utnyttjar situationen för att göra sig […]
 • Polisen backar i Östergötland!

  Polisen i Östergötland har länge hållt ett väldigt högt tonläge gentemot bikerkulturen. Ett faktum som inte mist framgick ur den högst lagvidriga Handlingsplanen som antogs i februari 2008. En handlingsplan som pekades ut vara riktad ”mot den organiserade brottsligheten – i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng”. När kommunerna i länet nyligen samlades för att tillsammans med […]
 • Genmäle till Rikskriminalchefen Friberg och Polischef Kalmendal!

  Klas Friberg, chef för Rikskriminalpolisen och Robert Kalmendal, chef för narkotika och underrättelseenheten i Östergötland, går i artiklarna ”Nya kriminella gäng i Sverige orsakar mer våld” och ”Maktkamp mellan kriminella gäng” på Sveriges Radios sajt och i Folkbladet till angrepp mot specifika mc-klubbar och beskyller klubbarna för att vara kriminella organisationer samt att ha vissa […]