Officiell medlemsinbjudan till Payback Sveriges årsmöte 2014!

Officiell medlemsinbjudan till Payback Sveriges årsmöte 2014

Enligt Payback Sveriges stadgar ska inbjudan till årmöte utgått senast en (1) månad före mötet och publiceras bland annat på Nättidningen Payback samt på Payback Sveriges facebookgrupp. En skyldighet som härmed fullgörs.

Plats och Tid

Årmötet kommer att avhållas hos Punisher MC, Industrigatan 7, Kågeröd, Skåne. Mötet startar kl 17.00.

Motioner och kvalifikationskrav

Alla som inbetalt medlemsavgift för 2014 hälsas hjärtligt välkomna att deltaga.

Medlemmar, enskilda såväl som klubbar, som önskar inkomma med motioner (förslag) ska ha mejlat in förslagen senast den 22 februari 2014.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin