LT skriver sakligt om Payback Sveriges Öppna brev

LT skriver idag om Payback Sveriges Öppna brev gällande Nykvarns kommuns köp av fastigheten som Vagos MC hyr. LT publicerar en del av texten i det öppna brevet och harockså hört av sig till kommunalrådet som lovar svar så fort han hinner.

Ett bra reportage utan någon form av misstänkliggörande. Sakligt och allsidigt (två parter som får komma till tals) såsom god journalistik ska vara! Beröm till Torbjörn Granström och LT!

Länk till LT:s artikel:
http://lt.se/nyheter/nykvarn/1.1797973-payback-ifragasatter-kopet-av-vagos-lokal

Länk till det Öppna brevet till Kommunalrådet Bob Wåhlberg:
http://www.payback.name/?p=7702

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin