• Nykvarn besvarar Payback Sveriges Öppna brev!

    Nykvarns kommunalråd Bob Wåhlberg (NP) har inkommit med ett svar på Payback Sveriges Öppna brev rörande kommunens köp av den fastighet Vagos MC hyr.
  • LT skriver sakligt om Payback Sveriges Öppna brev

    LT skriver idag om Payback Sveriges Öppna brev gällande Nykvarns kommuns köp av fastigheten som Vagos MC hyr. LT publicerar en del av texten i det öppna brevet och harockså hört av sig till kommunalrådet som lovar svar så fort han hinner. Ett bra reportage utan någon form av misstänkliggörande. Sakligt och allsidigt (två parter […]
  • Öppet brev till Nykvarn Kommuns kommunalråd rörande köp av mc-fastighet!

    I linje med vår nya strategi att genom Öppna brev ställa olika former av makthavare inför konkreta frågor och därigenom även påvisa för landets journalistkår hur de kan och bör förfara gentemot makthavare har idag Payback Sverige skickat nedanstående Öppna brev till Kommunalrådet i Nykvarns kommun Bob Wåhlberg (NP). Brevet berör det ständigt aktuella ämnet […]