• LT skriver sakligt om Payback Sveriges Öppna brev

    LT skriver idag om Payback Sveriges Öppna brev gällande Nykvarns kommuns köp av fastigheten som Vagos MC hyr. LT publicerar en del av texten i det öppna brevet och harockså hört av sig till kommunalrådet som lovar svar så fort han hinner. Ett bra reportage utan någon form av misstänkliggörande. Sakligt och allsidigt (två parter […]