Kallelse till Payback Sveriges årsmöte 2018!

Kallelse och inbjudan till Payback Sveriges årsmöte!

Payback Sverige håller årsmöte lördagen den 19 maj 16.00 under Payback Biker- & FamilydaysKärrasands Camping och Nöje.

Alla som inbetalt medlemskap för 2018 hälsas välkomna att delta.

Motioner (förslag) till årsmötet ska vara Payback tillhanda senast den 1 april 2018. Motioner skickas via mejl till: peter@payback.name

Späckad lördag med protestrun, årsmöte och fest med grillbuffé!

Dagen för årsmötet inleds med protestrun kl 13.00 följt av årsmöt kl 16.00 för att därefter avslutas med grillbuffé och fest direkt efter årsmötet.

Se info kring Payback Biker- & Familydays: https://payback.name/paybackbfdays/

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin