Nättidningen Payback nu officiellt organ för både Sverige och Norge!

Nättidningen Paybacks förträfflige webbmaster har nu omarbetat sidhuvudet varför nu Payback är både Payback Sveriges och Payback Norges officiella organ! Tyngden och styrkan av att bägge länderna har en gemensam nättidning för bemötande av angrepp på bikerkulturen blir givetvis betydligt starkare!

Atle, har som Norgechef, fått fullständig tillgång till Paybacks webbsajt att lägga in artiklar, skrivelser, upprop med mera helt på egen hand!

Jag är själv född och uppvuxen i Skåne, Södra Sverige. Min mamma är svensk men min pappa var norrman, född i Lilleström och uppväxt i Brandbu. Därav det norska efternamnet Schjerva.

Att Payback blir ett gemensamt forum för både Payback Norge och Payback Sverige är därför ett faktum som gör mig mäkta stolt för att varit en del i att föra samman länderna under en gemensam kamporganisation!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin