Kostnaden för polisinsatsen på Chappen över 40 miljoner kronor!

Swedish Bike Meet har enligt uppgift i media haft 1 600 besökare under årets arrangemang i helgen. Den beräknade intäkten stannar då vid 1 600 st x 500 =800 000 kr. Under 2011 besökte cirka 5000 träffen till en kostnad av 160 kr = 800 000. Arrangörerna har således fått in ungefär lika mycket i inkomster med skillnaden att i år kommer de att debiteras för en förstärkt polisbevakning på över en miljon kronor enligt förhandsbesked. Arrangemanget har således gått med ett antal hundra tusen i förlust 2012.

Historisk tillbakablick

Swedish Bike Meet var under ett antal år fram till 2005 Sveriges största hojträff. Polisen krävde därefter in betalning för övervakningen. Polisens krävde ursprungligen 2,8 miljoner kronor för bevakningen under 2004 och 2005. Regeringsrätten slog 2008 fast att Swedish Bike Meet skulle betala 550 000 kr för 2004 och 1,2 miljoner för 2005. En fullständigt orimlig summa för en arrangör varför polisen fick sin vilja fram – Swedish Bike Meet- arrangörerna valde att lägga ned.

Polisinsats överstigande 40 miljoner kronor!

Till Minne av Swedish Bike Meet uppstod som en spontan reaktion efter att polisen igenom hutlösa bevakningskotnader lyckades stänga ner den ursprunliga träffen. De följande åren förflöt utan större polisbevakning och utan några tillbud. Under 2011 när polisen förstärkt bevakningen skedde den första större händelsen då en person knivhöggs till döds vilket polisen tog som intäkt för att år 2012 sätta in en styrka av cirka 500 poliser till en kostnad av 920 kr/timmen = 33.1 miljoner. Till  denna kostnad tillkommer bilutgifter, provkostnader, hundkostnader m.m varför polisens kostnad för att trakassera bikers torde uppgå till någonstans kring 40 miljoner kronor. 40 miljoner kronor som Sveriges skattebetalare står för.

Det bästa polisarbetet är gratis!

Då åren 2006-2010, det vill säga fem i år i sträck förflöt perfekt utan nämnvärd polisbevakning är det ju inte korrekt att som polisen försöker påskina ett resultat av polisär närvaro och framgångsrikt brottsförebyggande arbete som gjorde att även 2012 förflöt utan några särskilda händelser. Tvärtom har polisens närvaro starkt bidragit till träffens minskade popularitet vilket endas och uteslutande har skadat arrangören ekonomiskt. Lugnet finns ändå på träffen och stämningen är så mycket bättre bikers emellan om irritationsmomentet polisen lyser med sin frånvaro! Och, den polisära frånvaron under 2006-2010 är ju det yttersta beviset för att det bästa brottsförebyggande arbetet polisen någonsin gör mot bikerkulturen är genom att utebli från olika tillställningar och det kostar dessutom inte samhället en enda krona!

Polisen har systematiskt genomfört olika former av kontroller, fotograferingar m.m utan lagstöd av ett flertal och avseende vissa kontrollformer samtliga deltagare. Då ett antal klubbar redan förannonserat om kommande anmälningar kommer polisens agerande att få ett rättsligt efterspel som ska adderas till de tidigare 40 miljonerna som polisinsatsen kostat.

Frågan är om allmänheten anser kostnaderna för att oalga trakassera bikers verkligen är värt pengarna då så mycket annat numer är fel i Sverige och inte kan finansieras? Hur länge ska polisens lagvidriga lekstuga inför media egentligen få fortgå på skattebetalarnas bekostnad?

Länk till laga och olaga inslag i samband med poliskontroller:
http://www.payback.name/?p=6610

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin