Information om Ny mediastrategi och om Payback som Nordens bikerklubbforum!

Polisen har vunnit kampen om opinionen!

Det har under veckan skrivits om att en internationell klubb i ett internt dokument beskriver det fortlöpande skedet som att polisen vunnit kampen om opinionen genom att använda sig av medierna och därigenom lyckats skrämma upp såväl allmänhet, byråkrater och politiker. Och att förföljelserna mot kulturen bara är början på det som ska komma.

Payback Sverige delar uppfattningen att polisen vunnit mediaslagen!

Payback Sverige delar helt och hållet denna uppfattning att dels är de förföljelser vi ser nu bara början men även att polisen vunnit kampen i media. Det sistnämnda mycket tack vare att media upplåter obegränsat utrymme för polisen medan bikerkulturen oftast vare sig tillfrågas om sin syn på saken eller ges utrymme att publicera sin version.

Vi måste ta den mediala kampen

Payback Sverige har tidigare skrivit om att det som pågår nu är ett renodlat krig mellan polisen och bikerkulturen. Kriget förs på två arenor. Dels via domstolar och JO och dels i media. Och, du kan inte vinna kriget om du inte segrar på bägge arenorna.

Vi måste därför skapa ett större engagemang bland klubbarna i norden. Vi måste börja bemöta alla anklagelser och ge vår syn på olika skeenden och påståenden som riktar sig mot kulturen. Vi måste ställa de som ljuger om kulturen mot väggen. Och, sist men inte minst måste vi samlas kring ett forum där våra berättelser samlas.

Bemöta anklagelser

Ska vi vinna kriget om opinionen måste vi skapa ett större medvetande bland nordens bikerklubbar om att vi alla står under angrepp och att det enda sättet att komma levande ifrån angreppet är att vi slår tillbaka och bemöter angreppsfronten. När felaktiga påståenden publiceras om klubbar eller enskilda bikers – bemöt dem i skrift och ord och delge allmänhet och politiker sanningen och den korrekta bilden!

Låt Payback bli bikerkulturens samlade forum

Media kommer inte över en natt att börja publicera klubbars och enskildas inlägg som de tidigare förvägrat utrymme. Det är därför bättre och av vikt att vi på en och samma plats publicerar hela nordens inlägg och därigenom låter media och allmänheten söka sig till vår plats där också så mycket mer om den sanna bilden om vår kultur redan finns samlat. Information som de kommer att ta till sig på köpet.

Payback står öppen för Nordens bikers och bikerklubbar

Payback har redan en stor mängd besökare från såväl media som allmänhet men om vi börjar publicera alla nordens bikerklubbars version om olika händelser så kommer självklart intresset att öka lavinartat för Payback.

Vad för då det med sig? Jo, att alla som går in och läser också kan ta del av en mycket stor mängd, korrekt information om bikerkulturen via exempelvis bikerpolitiska länkar till rapporter och skrivelser om bikerkulturen samt alla de artiklar  och inlägg som publicerats historiskt på nättidningen samt länkas till nyhetsportalen mynewsdesk.

Så lägg upp alla era pressmeddelanden på Payback så tar vi ett stort steg emot att vinna mediakriget! Skicka era skrifter till er nationella representant för översyn och inläggning på Payback!

Payback tillhör alla nordens bikerklubbar och alla mc-klubbar har därmed fri rätt och tillgång att publicera genmälen och pressmeddelanden på Payback!

Paybacks mediastrategi framöver

Payback har också insett att det räcker inte bara med att ge korrekt information om bikerkulturens drivkrafter och mekanismer. Det krävs mer. Mer direkt konfrontation.

Media låter närmast aldrig polisens olika påståenden bli ifrågasatta. Artiklarna fungerar närmast som ett ord för ord referat vad polisen säger, tycker och tänker utan att någon vare sig ställer uppföljande frågor, undrar var polisen fått uppgifterna ifrån eller vilka faktiska bevis polisen har för sina påståenden.

Payback tänker framöver delvis ändra strategi och på nättidningen men även på nyhetsportalen mynewsdesk samt via mejl ställa de frågor som media underlåter. Vi tänker rikta frågorna direkt till de poliser och i vissa fall politiker som exempelvis säger att den eller den klubben sysslar med den eller den brottstypen. Vad har ni för bevis för att klubben X sysslar med sådan verksamhet? Vilka rapporter kan ni hänvisa till som kan verifiera dessa påståenden? Den typen av frågor kommer att riktas direkt till den polis som framöver påstår saker om bikers.

Har ni inte redan gjort det via så kallade Öppna Brev? Jo, i liten utsträckning har vi gjort så men det har då i första hand gällt enskilda ärenden eller saker och inte vad personerna direkt uttalat i media.

Den nya mediastrategins syfte

Denna nya mediastrategi fyller två syften. Vi påpekar direkt att de som uttalar sig inte hänvisar till några som helst källor eller fakta. Vi påpekar och påvisar även för journalister och media att detta är den typ av frågor som i varje enskilt fall måste ställas när någon anklagas för olika former av brottsliga gärningar. Och, det i sig kan ha en betingande funktion i längden på så sätt att journalister faktiskt inser att deras arbete inte lever upp till en god journalistisk norm och att journalisterna därigenom anammar arbetssättet och faktiskt börjar ställa de frågor som Payback annars gör. Och, då har vi vunnit mediakriget för då kommer polisens ihåliga och obefintliga svar inte längre att godtas!

Om Payback Sveriges Kombinerade informations- och konfrontationspolitik:
http://www.payback.name/?p=6172

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin