• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Till BLT och Spaningsledare Lars Sjöö: Lagför individer och lämna klubbarna ifred!

Till BLT och Spaningsledare Lars Sjöö: Lagför individer och lämna klubbarna ifred!

BLT-artikel

Lagför individer och lämna klubbarna ifred!

Då det förekommer en del direkta faktafel i artikeln ”Polisen arbetar handfast mot mc-brottslighet” vill vi härmed ge den korrekta bilden kring ovanstående artikel i BLT.

Red Devils MC i Tving har inte som polis Lars Sjöö uppger tagit ner staketet. Stängslet har bara strategiskt flyttats en bit närmare klubbhuset som en omgrupperingsstrategi i väntan på att myndigheterna ska fastställa de exakta tomtgränserna. Ärendet är inte på något vis avslutat utan kommer att fortsätta så fort beslut föreligger. Payback Sverige torde veta detta bäst då vi är juridiskt ombud i saken. Klubben har även status som självständig klubb vilket namnet påvisar och utgör inte någon lydklubb till någon annan.

Vidare vill vi påpeka att Sverigemodellen är en demokratisk modell som består av cirka 300 självständiga klubbar. Möten förekommer på flera platser inom Sverige och gemensamt inom mötesformerna är att varje deltagande klubb äger en röst. Hells Angels-avdelningar utgör mindre än 5 % av medlemsklubbarna och då röstningsreglerna är som ovan relaterade så säger det sig själv att det i en demokratisk förening är en direkt omöjlighet för en minoritet med omkring 5 % av rösterna att styra resterande 95 %.

Sjöö har vidare dammat av ett gammalt påstående att Hells Angels MC skulle styra upplägget kring mc-campingen på Sweden Rock. Med jämna mellanrum anför polisen samma sak rörande MC-Campen utan att någonsin framlägga några som helst bevis. MC-Campen har under mer än 15 år på ett ytterst förtjänstfullt vis såväl skötts som styrts av Joms MC och ingen annan. Detta har även festivalledningen ett flertal gånger betygat. Så är det inte snart dags för polisen att förnya sig, visa lite kreativitet och åtminstone komma upp med lite nya fantasifulla påståenden kring mc-klubbar?

Sjöö uttalar också väldigt motstridigt, om än dock helt korrekt, att eventuell kriminalitet inom en mc-klubb ligger på individnivå. Det man då måste fråga sig är varför Sjöö överhuvudtaget namnger och pratar om mc-klubbar och olika helt lagliga företeelser? Polisen har bland mycket annat som uppgift att utreda och lagföra brott begångna av individer. Så gör då så när det gäller brott begångna av mc-klubbsmedlemmar men lämna klubbarna ifred och utanför debatten.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin