Det hänger på inbjudan om serveringstillstånd skall beviljas !

Indraget serveringstillstånd

En mc-klubb i Linköping har drabbats av ett bakslag inför en invigningsfest på lördag. Det tillfälliga serveringstillstånd som klubben tidigare erhålit från Socialnämndendrogs av samma myndighet in under onsdagen. Orsaken är att klubben utannoserat festen på ”internetbaserade hemsidor” samt på sin Facebookgrupp. Socialnämnden gör därför bedömningen att festen inte längre kan bedömas vara en privat tillställning varför tillståndet beslutades tillbakakallas under nämndens sammanträde under onsdagen.

Motivering

Socialnämndens ordförande Niklas Borg säger till corren: ”En fest med ett tillfälligt serveringstillstånd ska gälla en i förväg väl definierad grupp och får inte rikta sig till allmänheten. Nu kunde vi se att inbjudan via internet gått ut till 800 personer. När vi kollade sidorna hade ett 100-tal personer tackat ja. Sådan här marknadsföring är förbjuden.

Praktisk innebörd av beslutet

I praktiken innebär Socialnämndens beslut inget förbud mot att genomföra den planerade festen och Socialnämnden kommer inte heller att ha någon tillsyn över skeendet eftersom alkoholhandläggarnas uppdrag endast innefattar handhavande av serveringstillstånden. Niklas Borg meddelar dock att de kommer att informera polisen om det upphävda serveringstillståndet, att alkoholförsäljning är förbjuden men att delatagarna kan förtära medhavd alkohol.

Då detta säkert ger en signal om en ny kontrollform riktade mot klubbarna och deras evenemang, och lagen inte kan anses ge något som helst utrymme för att överklaga fall av denna karaktär så kan man säga att fallet ger ett praktisk prejudikat för såväl myndigheters agerande för framtiden som för klubbarnas inbjudningspolitik. Inbjudan till slutna grupper som ”SBM-anslutna klubbar och inbjudna” kommer även i fortsättningen att vara okay!  Inbjudningar utan dessa förbehåll, riktade mot ospecificerade grupper, via Facebookgrupper eller andra internetsidor kommer att medföra indragna eller uteblivna serveringstillstånd.

MC-klubb mister serveringstillstånd

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin