Anmäl polisövergreppen på Chappen till Payback Sverige!

Ett antal klubbar har redan hört av sig och meddelat Payback Sverige att de kommer att inkomma med anmälningar rörande polisens många olika systematiska kontroller i samband med “Till minne av Swedish Bike Meet” på High Chaparral som avhölls under helgen som gick.

Uppmaning att inkomma med anmälningar till Payback!

Payback Sverige uppmanar nu så många som möjligt, klubbar såväl som enskilda, att inkomma med anmälningar som Payback därefter sammanställer till en enda stor och stark anmälan. För det är styrkan i de mångas upplevelser och berättelser som i regel medför att JO öppnar utredning mot polisens arbete.

Och, i JO:s befogenhet ligger såväl att väcka särskilt åtal som att inleda en särskild granskning över polismyndighetens arbete mot bikerkulturen som att föreslå direkta lagändringar till regering och riksdag. Och, möjligheten för alla dessa tre ovannämnda saker ökar för varje utredning som JO inleder mot Sveriges Polismyndigheter och polisen ligger redan under tre utredningar i ärenden som Payback driver och under ytterligare en i Bandidos regi så snart rinner bägaren över och det blir uppenbart för såväl allmänhet, som media och politiker att polisen systematiskt överträder sina befogenheter och agerar långt utanför lagens råmärken.

Läs igenom inlägget om olaga och laga polisinsatser och fyll i anmälan

Payback lade före helgen upp en skrift avseende vad som är lagliga polsiåtgärder och vad som är olagliga polisåtgärder. I samband med inlägget publicerades också en Händelseanmälan med fullmakt. Skriv under fullmakten och fyll i Händelsenanmälan och skicka dessa till den adress som finns angiven på dokumentet till Payback Sverige.

Oroa er inte för språket osv. Det har ingen betydelse i sammanhanget. Skriv enkelt ner vad ni utsattes för och när med egna ord. Det är allt som behövs!

Länk till inlägget om olagliga och lagliga polisåtgärder samt till Händelseanmälan med fullmakt

Stöd Payback – Payback stödjer dig!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin