• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • Varning för lagskrivningar som med enkla tillägg kan användas mot helt andra grupper än avsett!

Varning för lagskrivningar som med enkla tillägg kan användas mot helt andra grupper än avsett!

Lagar kan med enkla tillägg göras tillämpliga mot helt andra misshagliga grupper

En särskilt allvarlig aspekt av många nya lagar idag är att de med enkla tillägg kan göras tillämpliga mot många fler misshagliga grupper om samhällets opinion eller politikernas ambition ändras. Vi ska titta på delar av ett förslag som just nu granskas av Lagrådet och vi utelämnar med avsikt mottagaren i första skedet.

Lagförslaget ifråga

Ett särskilt straffansvar för samröre med ____________

De former av samröre som avses är att

–  upplåta lokal eller mark till en ____________, eller

–  lämna annat liknande stöd till en ___________

– straffbart att offentligt uppmana och rekrytera till en __________

– att resa utomlands i avsikt att ha samröre med en ____________

– samt att finansiera samröre med en _____________________

Läs ovanstående text en gång till och sätt in MC-klubb på den tomma raden

Läs nu texten en gång till och gör tankeexperimentet att sätta in ordet ”mc-klubb” eller ”MC-klubben XXX” på de tomma raderna. Förstår ni vad vi menar? Förstår ni hur enkelt det är att bara göra tillägg i lagar istället för att behöva utreda och stifta helt nya lagar?

Frågan är då om avsikten är att skriva lagarna så de har ett brett användningsområde för att på så sätt enklare kunna få igenom samröresförbud m.m. riktade mot andra grupper?

Se också artikelns bild och bildtext som illustrerar just likheten i argument och lagar riktade mot olika grupper.

OBS! Artikeln berör i originalet ny terror/terroristlagstiftning. Avsikten är endast och uteslutande att göra en jämförelse och absolut ingen som helst kritik mot lagen som sådan som är ytterst välbehövlig och borde införts för länge sedan! Vi vill bara peka på en fara med skrivningar i allmänhet av ny lagstiftning som kan användas på helt andra sätt i ett framtida mer odemokratiskt samhälle.

Länk till lagförslag m.m.

[the_ad_placement id=”after-content”]

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin