• Hemsida
  • >
  • Payback Sverige
  • >
  • ”Informatören och Hanteraren” – Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet” – Del 5

”Informatören och Hanteraren” – Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet” – Del 5

 

”Informatören och Hanteraren”

Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet” – Del 5

Makthavare och andra potentater skall aldrig känna sig säkra bara för att Payback inte skriver i olika ärenden. Vissa saker tar väldigt lång tid att få fram dokumentation och information ikring. Det innebär dock inte att ärendena är färdiga eller nedlagda. Det innebär att ärendena vilar tills ytterligare information kunnat säkras och ingenting annat. Ett typexempel på detta följer här nedan:

Under juli och början på augusti 2010 publicerade Payback en serie artiklar i fyra delar om boendet Hällungen och Göteborgs Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Artiklarna handlade i stort om hur Kunskapscentrum och dess chef Bengt-Olof Berggren tvingade boendet att stänga ned uteslutande på grund av som Berggren uttryckte det ”den smuts som ägaren inte städat upp efter sig”. ”Smutsen” i detta fall utgjordes av en anställd kvinna som var gift med en mc-klubbsmedlem. En såväl ostraffad, som erfaren, välutbildad, kvalificerad och vitsordad anställd inom sitt yrkesgebit.

Informatören och Hanteraren

Vad vi i denna femte del skall påvisa är vem som initierade ärendet och försåg polisen med sådan information att de agerade för att lägga ned verksamheten på Hällungen.

Informatörens namn är Ann Smidebrant och hennes kontaktperson/Hanterare, är, Christina Lycke Alhbin, polisens representant i Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. Till saken hör även att Smidebrant själv fick sparken från en post som föreståndare på Hällungen efter uppdagade oegentligheter rörande hennes personliga förehavanden (stöld från klienter och från klienternas utflyktskassa). Smidebrant var även föreståndare på Hällungen vid den tidpunkt när Länsstyrelsen drog in tillståndet att driva behandlingshem på den dåvarande ägaren KF Länkens egen begäran.

Redan vid den inledande kontakten går Smidebrant ut med att hon anser det vara hennes uppgift och rättighet att informera om Hällungen. Hon säger att hon beslutat sig för att ge er den information Kunskapscentrum och polisen vill ha och säger att: Det är bara att fråga!

Alhbin blir självklart överlycklig över möjligheten och besvarar redan samma dag inviten och ber Smidebrant att kontakta henne vidare per mejl eller telefon. Alhbin gör redan dagen efter ett nytt kontaktförsök igenom att försöka ringa till Smidebrant och inbjuder via mejl till ett sammanträffande för att lyssna av vad Smidebrant har att delge polisen.

Kontakten framöver är flitig med utbytande av information och kärvänliga välgångsönskningar. Informationen som delges är mestadels ounderbyggda påståenden om att ägaren är bulvan till klubben ifråga och olika likaledes osanna anklagelser mot den kvinna som är gift med en klubbmedlem. Smidebrant upprepar hela tiden att hon vill vara anonym och att hennes namn och inblandning inte får framgå ur några dokument.

Smidebrant bekänner att hennes agerande varit avgörande för att Kunskapscentrum kunnat stänga Hällungen!

Den 29 april kontaktar Smidebrant Alhbin och följande mening är därvid väldigt intressant att uppmärksamma: De tror på Hällungen att jag ligger bakom att Göteborgs stad tog tillbaka sina klienter. (Det har de ju alldeles rätt i hihi)

Den 19:e maj skickar Smidebrant mejl till två olika kommuner. Mejlet till Dals-Eds kommun löd som följer:

Hej!

Mitt namn är Ann Smidebrant och jag arbetade tidigare som verksamhetschef på Hällungens Behandlingshem då KF Länken var ägare. Hällungen såldes efter stora påtryckningar till en man som heter Xxx och han är en bullvan till Xxxx. Som du förstår är detta sekretess och jag vill inte få mitt namn med i någon form då även jag är hotad av dem. Jag har haft kontinuerlig kontakt med Christina Lycke-Alhbin på Kunskapscentrum för organiserad brottslighet och Ni kan ta kontakt med henne för att få min information verifierad.

Hällungen har idag 4 anställda. De hotade sig till köpet av Hällungen av KF Länken. Xxx och Xxx hade fått avsked av mig på Hällungen och nu gör de allt i sin makt för att klara av hemmet och det har framkommit att Dals-Ed s kommun är de som hört av sig om platser på  Hällungens nya boende. Det är av största vikt att ta tillvara på varje enskild individ på bästa sätt och det vore då bra att EJ placera klienter på Nya Hällungens boende. Ta gärna kontakt med Christina Lycke-Alhbin på kunskapscentrum för mer information.

MVH Ann Smidebrant

Till Möndals kommun löd brevet enligt nedan:

Hej!

Mitt namn är Ann Smidebrant och jag arbetade tidigare som verksamhetschef på Hällungens Behandlingshem då KF Länken stod som ägare. Hällungen såldes i årsskiftet till en bullvan… som arbetar för Xxx  MC klubb. Hällungens nya boende har idag 4 anställda. Det är med stor bedrövelse jag har fått vetskap om att man placerat boende på Hällungens nya boende från Mölndals kommun. Vad jag känner till idag är det 4 stycken placerade där från er. Jag har haft kontinuerlig kontakt med Christina Lycke-Alhbin som arbetar på Kunskapscentrum för organiserad brottslighet och Göteborgs Stad har därför stoppat alla placeringar på Nya Hällungens Boende. Det är av största vikt att dessa individer med missbruksproblematik EJ blir placerade på Hällungen då det är aktiva missbrukare som driver hemmet. Ni är välkomna att höra av Er till Christina Lycke-Alhbin på Kunskapscentrum för att få informationen verifierad omgående.

MVH Ann Smidebrant

PS Bra att agera snabbt innan tidningarna skriver om att Mölndals kommun sponsrar Hells-Angels. DS

Smidebrant uppmanar till husrannsakan på Hällungen!

Den 21 maj kontaktar Ann Smidebrandt på nytt Alhbin och säger:

Funderade lite på detta med Hällungen. Nu är det ju så att det är 2 kvinnor som arbetat där med anknytning till klubben. Är det långsökt att tro att de lagt saker även på Hällungen tro? Vet att det kostar mycket pengar och resurser med husrannsakan även där men vem vet?
Bara en tanke som sagt…….

Den 27 Maj träffar Smidebrant två nya hanterare Mats och Annica Hermansson på LKP, Lokala Personsäkerhetsenheten i Västra Götaland. Mötet går bra men Smidebrant vill även fortsättningsvis behålla kontakten med Albihn.

Den 28 maj sker en ny kontakt mellan Smidebrant och Alhbin där Smidebrant säger:

Hoppas du får en god helg och att hon Annelie eller vad hon hette på Mölndals Kommun vård/omsorg fick en känga. Hon har fel position kan man ju lugnt säga!

Alhbin svarar: Jag tror nog hon på kommunen i Mölndal förstått att hon inte tog ett så klokt beslut.

Informatören Smidebrant förbrukad och kastas till hundarna!

Härifrån verkar såväl polisen som Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet samt Per Sydvik och GP ha tröttnat på Smidebrant och insett att de kramat ur all, vad dom ansåg vara konkret, information ur informatören Smidebrant.

Smidebrant klagar till Alhbin om att Sydvik i en artikel den 7/6 skriver så att vem som helst förstår att det är hon som mejlat kommunerna och klagar återigen på att Sellergren vare sig verkat förstå uppmaningen att ta hem klienterna från Hällungen eller att hon är betald av klubben eller Xxx.

Den 16 juni uppmanar Smidebrant Annica Hermansson att genomföra en husrannsakan på Hällungen då där finns stor mark och många bra ställen för både vapen och annat!??

Den 24 juni säger hon till Alhbin att hon vill anmäla Mölndalskvinnan för att hon utsatt henne för medveten fara genom att avslöjat henne.

Den 29 juni ringer Smidebrant upp Per Sydvik och skäller ut honom för artikeln han skrivit och säger att nu får han ta mig fan rätta till artikeln. Sydvik replikerar med att han inte vet hur han skulle kunna förklara det så att tidningen säljer!?? Smidebrant menar att de arbetsgivare hon har kontakt med blir bestörta och inte kan anställa henne på grund av skrivelserna.

Men, rakt igenom lyser nu de olika aktörernas ointresse av att hjälpa Smidebrant igenom. Smidebrant har mjölkats på uppgifter och är nu förbrukad och kastas till hundarna att klara sig själv. Så som polisen brukar behandla informatörer och tjallare när de inte längre är till någon nytta. Det vill säga när de har inte mer information att delge polisen eller som i detta fallet även Göteborgs Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.

Det var polisen som stängde ner Hällungen med hjälp av Smidebrant

Således kan vi konstatera att Polisen fick en massa uppgifter kring Hällungen från en informatör – Ann Smidebrant. Och, utefter dessa, i sak helt oriktiga, uppgifter agerade Polisen och stängde genom sin medverkan inom Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet ner Hällungen!

Fotnot: Ann Smidebrant bytte namn till Beatrice Sporrong när hon fick skyddad identitet av polisen efter att hon agerat informatör varför hon kan förekomma under båda namnen.

Länkar till tidigare artiklar om Hällungen:

Del 1 i artikelserien om ”Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-1-440190

Del 2 i artikelserien om ”Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-2-443094

Del 3 i artikelserien om ”Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-3-446522

Del 4 i artikelserien om Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet” http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-4-447301

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin