• Hemsida
  • >
  • skillnaden mellan en enskild medlem och klubben
  • Individ eller Klubb- Vad är skillnaden? Del 1/2

    Förklaring på enkel svenska vad som är skillnaden mellan om en enskild medlem  begår brott och om en klubb begår en brottslig gärning! Bakgrund Nu ska vi här försöka förklara skillnaden mellan en klubb och en enskild medlem. Då det tydligen är en skillnad som inte gått att förklara för media och polis under många […]