Wierup: En uppsåtligt medveten och etisk mördare!

Under tisdagen den 8 februari når oss den djupt tragiska nyheten att en ung människa inte längre orkat leva utan tagit sitt liv. Självmordet sker blott 3 dagar efter att personen och hans förutvarande liv naket och ingående skildrats i TV-programmet ”Svensk Maffia”. Programmet sändes i TV 4 och programledare och högst ansvarig journalist var Lasse Wierup.

Den 21-årige mannen, vars liv så obarmhärtigt och fullständigt hänsynslöst blottlades inför miljoner TV-tittare, framställdes i Wierup-reportaget som gängledare och före detta kriminell. När konsekvenserna av den massiva publiceringen kring personens liv, identitet, utseende och förflutna till slut sjunkit in valde personen att ta sitt, genom reportaget, framtida förstörda liv.

 Bakgrund

En rättspsykiatrisk utredning hade fastslagit att 21-åringen saknade socialt skyddsnät och en domstol hade fastslagit att mannen var i behov av vård för psykiska besvär. Flera olika utredningar hade också konstaterat att mannen var benägen att överdriva sin kriminella bakgrund och sin gängtillhörighet. Han berättade själv om att han mådde dåligt. Likväl förstår väljer Wierup i första hand att låta underlaget om mannen och hans gäng ligga till grund för ett programinslag i en tv-serie med miljoner tittare!?? Naivt, och aningslöst är inte ens förnamnet i sammanhanget när TV 4-aktörerna nu beklagar det inträffade och uttalar att de inte kunde förutse skeendet!

Som tassande tomtar runt den heta gröten

Aftonbladet och Expressen var först ut med nyheten. Bägge valde infallsvinkeln att ifrågasätta TV 4, såsom ansvarig utgivare av programmet. Det är ett högst intressant fenomen i sig att media fortsätter att tassa som tomtar runt den heta gröten och angripa den i och för sig juridiskt ansvariga parten för programmet, men lämna den i kriminaljournalistiska kretsar ikonen Lasse Wierups ansvar därhän.

Vem bär då ansvaret är själva kuggfrågan i sammanhanget? Det går att göra det enkelt för sig såsom kollegorna nu gör genom att gå på TV 4 såsom ansvarig utgivare. Men, det är just att göra det enkelt för sig, och välja den feges utväg. Ty vem bär ansvaret för journalistiken kring Svensk Maffia-programmet? Vem leder programmet och vem har skrivit boken som ligger till faktamässig grund för programmet? Just det: Lasse Wierup!

Wierup går över lik

I den enda svenska doktorsavhandling om bikerkulturen som gjorts i Sverige skriver docenten Stig Grundvall följande på sidan 46: ”Jag har blivit varse att det är människors liv jag skriver om. Livsöden är inte oberörbara men kräver en särskild omsorg. En medmänsklig varsamhet är på sin plats. Det etiska ansvaret människor emellan måste alltid utgå från respekten för individens integritet”.
Se: http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/10309/1/gupea_2077_10309_1.pdf

Ett kriterie för att ett juridiskt straffansvar skall föreligga är att uppsåt föreligger. Och för att fastställa uppsåtet måste vi granska Wierups motiv till böckerna om Svensk Maffia. Har Wierup velat göra sig ett namn genom Maffia-journalistiken? Otvivelaktigt, då han genast axlade en sorts oantastlig ikonroll av expert och föreläsare i ämnet. Ville Wierup tjäna stora pengar på exploateringen av andra människors liv? Tveklöst ja! Har Wierup gått polisens ärende med sin journalistik? Lika tveklöst med tanke på hans användande av underrättelseinformation, polisinfiltratörer, anonyma källor och helt okända källor och i hans allt skildrade substanslösa påståenden. Men, har han även haft ett medvetet uppsåt att människor skall fara illa är knäckfrågan?

Wierups journalistik går bokstavligen över lik. Den är fullständigt hänsynslös utan någon form av varsamhet, som Stig Grundvall så förtjänstfullt påpekade att allt skrivande måste utgå ifrån. Men, en empatilös framställning utan att ta hänsyn till några av de drabbade människorna bakom, är likväl inte straffbart oavsett den djupt omoraliska vidhängande aspekten.

Wierups ansvar och uppsåt

Gör sig Wierup skyldigt till ett straffrättsligt uppsåt? Ja, han har för avsikt att straffa de människor han skildrar. Han har för avsikt att ställa dem utanför samhället i en social skamvrå där all möjlighet till återkomst till det vanliga samhället är avstängd. Och, det var just det faktum som 21-åringen insåg ett par dagar efter programinslaget. Med programmets stora tittarsiffor och därmed lika stora genomslagskraft, genom att namn och bild sprids över Internet i överljudsfart och lämnar bestående spår för all överskådlig framtid är också den skildrade personen ”rökt” och ”körd” för all framtid. Alla framtida arbetsgivare, flickvänner, svärföräldrar, arbetskamrater kan med en enkel namnsökning för all framtid, få fram full information om personen och hans tidigare leverne. Ett faktum som inte blev bättre av att Wierupfanatiker också snabbt skapade en blogg över grabbarna och den nu avlidne. Allt med vidare uppgifter och inslag hämtade från Svensk Maffia. Ett faktum som inte kan ha legat utanför Wierups fantiseringsmöjligheter, då denna förmåga bevisligen är väldigt utvecklad.

Så, har Wierup då ett ansvar och ett uppsåt. Ja! Varje publicist har ett moraliskt såväl som etiskt ansvar för allt vad han skriver. I det ansvaret ligger också att ta ställning till framtida konsekvenserna av det skrivnas publicering. Då Wierup under många år arbetat såsom journalist är han också högst medveten om detta förhållande varför hans skuld är helt ofrånkomlig! Han har blod på händerna! Han är en uppsåtligt, etisk såväl som medveten mördare även om han inte kan ställas juridiskt ansvarig och fällas för mord enligt svensk rättsstillämpning! Wierup må klara sig rent juridiskt men ansvaret för personens död kommer han likafullt att få bära på sina axlar genom hela livet!

Att dra lärdom och ta ansvar

Vart går vi nu? Det finns bara en väg att gå från här. Vi måste alla inse och även ta vårt ansvar för att sätta stopp för den rådande journalistiken i Sverige. TV 4 måste självklart stoppa alla vidare program i Svensk Maffiaserien innan fler personer skadar sig själva eller på annat sätt skadas utefter programinnehållet. Det är TV 4:s självklara ansvar som programutgivare och när facit nu föreligger vilka djupt tragiska skadeverkningar Wierup-journalistiken kan få förutsätter jag att TV 4 med omedelbar verkan stoppar programserien. Allt annat är djupt oetiskt och respektlöst mot den avlidne!

För övrigt måste kriminaljournalistiken nu ofrånkomligt återgå till de ursprungliga traditionerna. Människor är oskyldiga tills en fällande dom föreligger och skall aldrig i förväg hängas ut med namn och bild. Det finns heller inga som helst ursäkter för alla reportage om olika konstellationer där namn och bild publiceras utan samband med vare sig brott eller fällande dom. Vad enskilda personer skall självklart inte längre användas för att läggas organisationer till last som inte via dom fastslagits varit ansvariga osv. En gammaldags på etisk grund, vilande journalistik, således

Ty låt oss alla dra lärdom av det djupt tragiska i en ung människas självmord. En person som inte fick leva färdigt och vars ljus släcktes i förtid. Låt oss hedra hans minne genom att välja en ny journalistik väg. En väg kantad av sanningssökande, moral, etik och en korrekt journalistisk framställning.

Så blir inte hans liv förspillt. Så lever istället hans namn och minne vidare som en symbol för en hedervärd journalistik!

R.I.P

Källor:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8531710.ab

http://www.expressen.se/nyheter/1.2321587/tradde-fram-i-tv4-tog-sedan-sitt-liv

Relaterade artiklar:

Publicistens ansvar

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/att-dissikera-en-wierup-del-2-fortsaettningen-546123

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/att-dissekera-en-wierup-492364

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin