Komplett information kring Payback Sveriges Europadomstolsärenden!

 

 

 

Då Payback Sveriges och Payback Nordens Europadomstolsärenden har ifrågasatts om de ens existerar redovisar väljer vi nu att lägga fram komplett information om ärendena!

Bilderna ovan är över paketet för det övergripande ärendet samt över de tre arkivpärmar som samlade endast ärendets bilagor. Till detta kommer så själva ansökan, klagomålet med flera erfoderliga dokument.

Europadomstolen har bekräftat att alla tre klagomålen inkommit!

Europadomstolen har nu bekäftat att samtliga tre ärenden inkommit till domstolen för vidare prövning. Fallen rör:
– Västförbud i offentlig miljö (såsom festivaler, äldre kommunala västförbud, mässor m.m)
– Västförbud i privat miljö (såsom krogar, restauranger m.fl lokaler)
– Ett mycket omfattande och övergripande ärende

Ärendeinformation

Övergripande ärende: RF 2012 – 1997 och RF 2012-2000
(235 bilagor, 16 ämnesområden – 1 502 sidor totalt inklusive Klagomålet)

Västförbud i privat miljö: RF 2011 – 1848  (28 bilagor + Klagomålet)

Västförbud i offentlig miljö: RF 2011 – 1857 (33 bilagor + klagomålet)

Kostnader och tidsåtgång

De olika ärendena har varit mycket omfattande och genererat många arbetstimmar och kringkostnader, till största delen hänförliga till det övergripande ärendet.

Total fraktkostnad: 940 kr

Patronkostnader:  2 150 kr

Papperskostnad:      500 kr

Kostnadsjämförelse: Advokat versus Payback 

Arbetstidsåtgång:  1 350 timmar = 168,75 heltidsdagar

Beräknad advokatkostnad vid 1000 kr/h = 1 350 000 kr
Beräknad advokatkostnad vid 1500 kr/h = 2 025 000 kr
Beräknad advokatkostnad vid 2000 kr/h = 2 700 000 kr

Payback Sveriges kostnad för sammanställningen = 3 590 kr då vi själva sammanställt ärendet!

I kostnadsjämförelsen ovan ligger anledningen till att ett sådant här Klagomål till Europadomstolen aldrig någonsin sammanställts förut från bikerkulturens sida då det helt enkelt inte är ekonomiskt genomförbart om inte organisationen själv besitter kompetensen att sammanställa materialet till ett klagomål.

Kostnader framöver

Payback har nu sammanställt ärendet och överlämnat Klagomålen till Europadomstolen i Strausbourg. Det är steg 1.

Steg 2 innebär att besvara olika skrivelser från nordiska stater samt att på plats och ställe i Europadomstolen i Strausbourg föra talan i ärendena. Steg 2 kan dock inte göras av Paybacks representanter då de enligt Europadomstolens regelverk får utföras av de som är advokater i landet var Kalgomålet inkommer ifrån, i detta fallet Sverige.

Payback har nu gjort sin insats för att förbättra bikervärldens villkor framöver. Nu måste vi anlita advokat framöver vilket kommer att generera  kostnader framöver på cirka 60 000 kronor årligen utöver de juridiska kostnaderna för inhemska rättsfall. Detta är kostnader som Payback inte själv kan täcka. Payback måste därför få en stor medlemsanlutning framöver från Sveriges bikerklubbar för att ha råd att driva ärendet annars kommer det att läggas ner av Europadomstolen om vi inte kan täcka kostnaderna.

Så stöd Payback! Betala in för klubbmedlemsskap i Payback och hjälp dig själv att förändra villkoren för bikerkulturen i Europa framöver!

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin