Paybacks ”Anmälningsunderlag”

Nu finns det ett vanligt Worddokument upplagt för att komma in med skriftliga anmälningar till Payback. Dokumentet finns upplagt under sidan Bikerpolitiska Länkar, bokstaven A, under rubriken ”Anmälningsunderlag – Payback” samt under bokstaven P, under rubriken ”Payback – Anmälningsunderlag”. Fyll i uppgifterna och skicka sen dokumentet enligt uppgifter i dokumentet.

Fördelen med ett Worddokument är att
– Det enkelt kan fyllas i på datorn
– Du kan bre ut dig ordentligt när du beskriver händelseförloppet
– Det kan skickas direkt som en fil via mejl till Payback

Vad är då funktionen med ett anmälningsunderlag?

Att förenkla förfarandet kring de olika anmälningar Payback tidigare uttryckt önskemål att klubbar och enskilda bikers under året skickar in till Payback. Anmälningar av övergripande natur för att kunna driva ett större mål när underlag finns på ett flertal områden rörande övergrepp förövade gentemot bikerkulturen. Kringdokumentation såsom filmer, foton, dokument med mera kan scannas och därefter mejlas över eller skickas med vanlig snigelpost.

Vilka övergrepp avses?

– Systematiska kontroller som sker i samband med mc-evenemang. Dokumentation över alla delar av kontrollerna. Filmer, foton m.m.
– Västförbud på krogar eller vilka andra former av lokaler som bikers utestängs ifrån
– Skyltförbud för mc-klubbsskyltar
– Husrannsakningar utan grund och förödelsen efteråt.
– Polisens kontakter med arbetsgivare i syfte att smutskasta den anställde.
– Polisens påtryckningar mot fastighetsägare i avsikt att kasta ut klubbarna på gatan.
– Samverkansavtal och Handlingsplaner riktade mot bikerklubbarna.

Dokumentera och skicka in allt material som är bevis på trakasserier och förföljelser utan grund.

Anmälningsunderlag

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin